Call for Papers | Sport and sustainability. NEON Conference Track | Lillehammer, Norway, November 24–26, 2021. Call ends August 31, 2021


Contributions can be submitted in a Scandinavian language and English. The session managers are open to host the track in both languages.
Norwegian version below.

Companies in the oil, gas, and mining industry often use sport as a part of their efforts to create a positive corporate image (photo from Wikimedia Commons, via Engaging Sports)

The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals enshrined in the United Nations’ global development framework call for global responsibility and action among governments, but also organisations in both the private, public and voluntary sector. Sport has been emphasised as ‘an important enabler’ of the aims of 2030 Agenda and its broad set of Sustainable Development Goals (Geeraert, 2018; Lesjø & Gulbrandsen, 2018; Lindsey & Darby, 2019). In the sport movement, actors have started to define sustainability strategies, both for contributing to the 2030 Agenda but also for legitimizing their own political and strategic agenda.

The social and environmental responsibility of sports organizations in society has received special attention in this context (Cantelon, & Letters, 2000; Strittmatter, Hanstad, & Skirstad, 2021; Trendafilova et al. 2014). Besides focusing on environmental and social sustainability, sport organizations also focus on organizational sustainability. Organizational sustainability is concerned with allowing an organization to remain viable, either financially or by maintaining or expanding its managerial activities over time (Strittmatter, et al. 2021). One prominent example is the International Olympic Committee (IOC) who has launched a policy reform aiming at making Olympic Games more sustainable by facilitating long-lasting positive legacies for the host cities in terms of environmental, social and economic issues (VanWynberghe et al. 2021).

In this session, we aim at finding out more about the role of sport organisations for creating a sustainable future. We invite contributors to submit abstracts from research in sports within various contexts. Contributions applying various perspectives in the research on social, economic and environmental dimensions of sustainability are welcome.

Examples of relevant topics for the session are:

   • Sport organisations work with sustainability issues
   • Sport, climate and environment
   • Sustainability and sport events
   • The social dimension of sustainability in sports
   • The economic dimension of sustainability in sports
   • Technology, sport and sustainability
   • Governing sustainability strategies in sport organisations
   • Value co-creation and innovation for sustainable development in and through sports

Format: Presentations there and then

Session Managers

Publication and dissemination

During the conference proceedings, the session managers will evaluate if the studies submitted will have potential for a special issue in one of the leading peer-reviewed journal in the academic field of sport management and sociology of sport. The aim of the session is to create an exchange among researchers with similar interest for sport and sustainability.

References

Cantelon, H., & Letters, M. (2000). The making of the IOC environmental policy as the third dimension of the Olympic movement. International Review for the Sociology of Sport, 35(3), 294–308. doi:10.1177/101269000035003004
Geeraert, A. (2018). A little green: The European Union’s efforts to promote environmental sustainability in sport. In B.P. McCullough & T.B. Kellison (Eds.), Routledge handbook of sport and the environment (pp. 393–403). London, UK: Routledge.
Lesjø, J. H., & Gulbrandsen, E. A. (2018). The Olympics: Institutionalization and standardization of sustainability. In B. P. McCullough & T. B. Kellison (Eds.), Routledge Handbook of Sport and the Environment (s. 109-120). Abingdon: Routledge.
Lindsey, I., & Darby, P. (2019). Sport and the Sustainable Development Goals: Where is the policy coherence?. International Review for the Sociology of Sport, 54(7), 793-812.
Strittmatter, A. M., Hanstad, D. V., & Skirstad, B. (2021). Facilitating Sustainable Outcomes for the Organization of Youth Sports through Youth Engagement. Sustainability, 13(4), 2101.
Trendafilova, S., McCullough, B., Pfahl, M., Nguyen, S.N., Casper, J., & Picariello, M. (2014). Environmental sustainability in sport: Current state and future trends. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 3, 9–14.
VanWynsberghe, R., Derom, I., & Pentifallo Gadd, C. (2021). Legacy and sustainability in the Olympic Movement’s new norm era: when reforms are not enough. International Journal of Sport Policy and Politics, 1-18.

Idrettens rolle i bærekraftig samfunnsutvikling har fått økt oppmerksomhet de siste årene (Lesjø & Gulbrandsen, 2018; Geeraert, 2018), og er beskrevet som en viktig bidragsyter for å nå flere av FNs Sustainable Development goals innen 2030 (Lindsey & Darby, 2019). Idrettsorganisasjoners sosiale og miljømessige ansvar i samfunnet har fått særlig oppmerksomhet i denne sammenheng (Cantelon, & Letters, 2000; Strittmatter, Hanstad, & Skirstad, 2021; Trendafilova et al. 2014). Mange idrettsorganisasjoner har utarbeidet strategier som sikter mot å bidra mot FNs bærekraftsmål for 2030. Disse strategiene skal i tillegg være med på å legitimere idrettens egen strategiske- og politiske agenda. Dette innebærer organisasjonell bærekraftighet (organizational sustainability) i form av at idrettsorganisasjoner beholder sin attraktivitet, aktivitet, synlighet og økonomiske omsetning (Strittmatter, et al. 2021). Et eksempel på dette er den Internasjonale Olympiske komité (IOC) sin idrettspolitiske reform som tar sikte på å gjøre fremtidige OL mer bærekraftig ved å bidra mot en langsiktig utvikling i de fremtidige vertsbyene ved å adressere både sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraftsutfordringer (VanWynberghe et al. 2021).

I denne sesjonen ønsker vi å sette søkelyset på idrettens rolle i organisering for en bærekraftig framtid. I sesjonen ønsker vi forskningsbidrag på bærekraft i idretten fra ulike kontekster. Vi ønsker et bredt spekter av perspektiver, for eksempel i form av sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner av bærekraft i idrettsorganisasjoner. Noen relevante tema for sesjonen er:

   • Idrettsorganisasjoners arbeid med bærekraft
   • Idrett, klima og miljø
   • Bærekraft og idrettsarrangement
   • Den sosiale dimensjonen av bærekraft i idrett
   • Den økonomiske dimensjonen av bærekraft i idrett
   • Teknologi, idrett og bærekraft
   • Ledelse av bærekraftsarbeid i idrettsorganisasjoner
   • Samskaping og innovasjon for en bærekraftig utvikling av idretten
   • Form: Presentasjon der og da

Ansvarlige

Publisering og formidling

Sesjonslederne vil vurdere om det er grunnlag for et fremtidig “special issue” innenfor temaet på sikt. Målet med sesjonen i første omgang er å skape et møtepunkt ofor forskere med interesse for idrett og bærekraft.

Referanser

Cantelon, H., & Letters, M. (2000). The making of the IOC environmental policy as the third dimension of the Olympic movement. International Review for the Sociology of Sport, 35(3), 294–308. doi:10.1177/101269000035003004
Geeraert, A. (2018). A little green: The European Union’s efforts to promote environmental sustainability in sport. In B.P. McCullough & T.B. Kellison (Eds.), Routledge handbook of sport and the environment (pp. 393–403). London, UK: Routledge.
Lesjø, J. H., & Gulbrandsen, E. A. (2018). The Olympics: Institutionalization and standardization of sustainability. In B. P. McCullough & T. B. Kellison (Eds.), Routledge Handbook of Sport and the Environment (s. 109-120). Abingdon: Routledge.
Lindsey, I., & Darby, P. (2019). Sport and the Sustainable Development Goals: Where is the policy coherence?. International Review for the Sociology of Sport, 54(7), 793-812.
Strittmatter, A. M., Hanstad, D. V., & Skirstad, B. (2021). Facilitating Sustainable Outcomes for the Organization of Youth Sports through Youth Engagement. Sustainability, 13(4), 2101.
Trendafilova, S., McCullough, B., Pfahl, M., Nguyen, S.N., Casper, J., & Picariello, M. (2014). Environmental sustainability in sport: Current state and future trends. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 3, 9–14.
VanWynsberghe, R., Derom, I., & Pentifallo Gadd, C. (2021). Legacy and sustainability in the Olympic Movement’s new norm era: when reforms are not enough. International Journal of Sport Policy and Politics, 1-18.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.