Lysande grundbok i idrottspsykologi, nu i sin femte upplaga

Sverker Fryklund
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Robert S. Weinberg & Daniel Gould
Foundations of Sport and Exercise Psychology: Fifth Edition
625 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2011
ISBN 978-0-7360-8323-2

Foundations of Sport and Exercise Psychology är troligtvis den mest använda grund- och introduktionsboken till idrottspsykologi i den anglosaxiska världen. I Sverige används den mig veterligen på de flesta lärosäten som har kurser i idrottspsykologi. Vi använder den på Malmö högskola. På Lunds Universitet, Halmstad högskola, GIH Stockholm, Umeå universitet med flera ställen vet jag att man använder den. Jag vet inte hur många exemplar den sålts i till dags dato, men det bör vara ett mycket stort antal.

Den första versionen av Foundations of Sport and Exercise Psychology gavs ut 1995. Boken har sedan dess getts ut ytterligare fyra gånger, och nu var det alltså dags för den femte upplagan. Självklart har skriften växt från upplaga till upplaga och uppdaterats kontinuerligt. Den femte upplagan består av sju sektioner uppdelade på totalt 24 kapitel; introduktion och orientering i idrottspsykologin (historia och samtida trender); lärande om idrottsdeltagare (personlighet, motivation och stress/ångest); förståelse för idrotts- och motionsmiljöer (tävling, delaktighet, feedback och förstärkning); grupprocesser (gruppdynamik, sammanhållning, ledarskap och kommunikation i grupper); prestationsförbättring (stresshantering, föreställningsträning, målsättning och koncentration); hälsa och välmående (motionspsykologi, psykologiska aspekter på skador, beroendefrågor och överträning); samt underlättande av psykologisk utveckling (barn- och ungdomsidrott, aggression i idrott och moralisk utveckling).  Varje område och kapitel har uppdaterats med ny information och forskning och delvis med nya exempel, och jag tycker de har lyckats väl med sina uppdateringar till denna den femte upplagan.

Den nya boken är precis som sina föregångare mycket systematiskt och tilltalande uppbyggd. Tydliga inledningar med uttalade läromål inleder varje kapitel, faktarutor och exempel belyser de teoretiska delarna och referenserna är tydliga i princip överallt. Figurer och bilder gör att texten inte blir för svårsmält, och är väl anpassade till övrigt innehåll.

Jag har alltid tyckt om Foundations of Sport and Exercise Psychology, jag hade den faktiskt själv som lärobok när jag började studera idrottspsykologi en gång i tiden, och använder den alltså sedan en bra tid tillbaka i min egen undervisning. Jag har tidigare tyckt att den riktat sig alltför mycket mot den amerikanska idrottspsykologin och amerikanska förhållanden. Detta har förbättrats allteftersom de olika upplagorna har introducerats, men jag anser att det fortfarande är ett alltför stor fokus på den amerikanska idrottsvärlden för att jag ska vara helt nöjd. Våra studenter är över lag positiva till boken, och har alltid varit det. Även om engelskan och de psykologiska begreppen inledningsvis kan uppfattas som ett problem har de allra flesta studenter som tagit sig igenom den varit nöjda.

Något som även har uppskattats i de senare versionerna och som även har uppdaterats ytterligare i denna version är möjligheten till en studiehandbok online. Med boken följer inloggningsuppgifter och en värld med fler exempel, fler instuderings- och diskussionsfrågor öppnar sig via en webplats. Detta är också en uppskattad hjälp för de som ska undervisa på boken. Detta ligger självklart även rätt i tiden, och kanske till och med är något som vi borde förvänta oss av den här typen av läroböcker. Fler förlag och författare borde lära av detta sätt att göra en omfattande lärobok mer levande.

Detta har förbättrats allteftersom de olika upplagorna har introducerats, men jag anser att det fortfarande är ett alltför stor fokus på den amerikanska idrottsvärlden för att jag ska vara helt nöjd.

Överlag är jag alltså mycket positiv till Foundations of Sport and Exercise Psychology, men det finns en del aspekter som jag upplever saknas. Till att börja med saknar jag mitt eget forskningsområde, karriärövergångar. Ett kapitel om detta, i ett holistiskt perspektiv, anser jag egentligen idag är ett måste i en grundbok i idrottspsykologi. Särskilt med tanke på den uppmärksamhet detta område har rönt de senaste åren, inte minst i Sverige, med fokus på misslyckade karriärövergångar i den ”sista fasen”, från idrotten till ett civilt liv. Svenska studenter kan ju såklart komplettera med Idrottens karriärövergångar, på SISU idrottsböcker, men detta område borde funnits med.

En annan aspekt som jag anser delvis saknas är relationen till de övningar som finns i boken vars avsikt är att underlätta idrottsprestationen genom psykologisk färdighetsträning (Psychological Skills Training). Jag har absolut inget emot att använda olika typer av övningar eller hemuppgifter i detta sammanhang, men sådana övningar måste givetvis bygga på evidens. Det är möjligt att en del övningar gör det, men det saknas tydliga referenser till majoriteten av övningarna, vilket enligt mig är problematiskt. Det är problematiskt för att å ena sidan framhävs det i boken hur viktig evidensen är i idrottspsykologin, både för dess framväxt och för dess legitimet, med sedan, å andra sidan, saknas evidenskopplingar till de flesta övningar. Detta bör förbättras till nästa upplaga.

Ytterligare en aspekt som kunde utvecklats mer är diskussionen kring klinisk idrottspsykologi. Här klargörs att det finns mentala tränare och coacher som inte ska ägna sig åt kliniskt arbete, utan detta ska förbehållas legitimerade psykologer, som endast ska syssla med klinisk psykologi. Detta är ett intressant och växande område, och i många länder har det skett ett närmande mellan den kliniska psykologin och den mer traditionella idrottspykologin. Det finns idag många som är kompetenta inom båda dessa områden, och den ena behöver inte utesluta det andra. Den diskussionen hade jag gärna sett mer utvecklad även här.

Dessa brister till trots är jag alltså överlag positiv till Foundations of Sport and Exercise Psychology, och även denna version kommer garanterat att sitta säkert på tronen som den dominerade introduktionsboken till idrottspsykologin ett bra tag till.

Copyright © Sverker Fryklund 2013

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.