Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier

uk-flagIn English

Louise Gottlob Baumgarten, Maise Johansen & Helle Winther
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


I mange flygtningefamilier er både børn og voksne prægede af den udsatte og sårbare livssituation, de befinder sig i på grund af traumatiske flugt- og migrationsoplevelser samt skiftende bosteder på forskellige flygtningecentre. Det er en situation, der skaber følelsesmæssige, sociale og eksistentielle udfordringer for både børn og voksne, da deres dagligdag er præget af uvished og bekymring om familiens fremtid. Det kan medføre, at forældrene ikke har overskud til at være nærværende og lege med deres børn. Det kan være udfordrende for den livsvigtige og nærende følelsesmæssige relation mellem børn og forældre og have alvorlig betydning for børnenes trivsel og udvikling. Dette projekt er udviklet i et samarbejde mellem Røde Kors Asyl og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Artiklen belyser, om og hvordan helhedsorienteret familieidræt kan skabe livsvigtige, berørende og glædesfyldte øjeblikke mellem børn og forældre. Den viser også, at det bevægelsespædagog­iske arbejde må gribes an med stor varsomhed og bevidsthed, da familiernes følelsesmæssige relationer kan være udfordrede. Endelig tyder projektet på, at familieidræt, leg og bevægelse har potentiale til at kunne understøtte tilknytningsprocesser i andre udsatte og sårbare familier.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


LOUISE GOTTLOB BAUMGARTEN har en kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag i psykologi, ved Københavns Universitet. Louise er videnskabelig assistent på Københavns Universitet og har undervist i familieidræt på både udrejsecenter Sjælsmark, som hendes speciale omhandler, og hjemrejsecenter Avnstrup. Hun har arbejdet fem år for Skoleglæde.nu, hvor hun har undervist samt udviklet bevægelsesprodukter til folkeskolen, med henblik på at skabe et godt miljø i klassen og for den enkeltes udvikling. Louises interesseområder er blandt andet relationer, det dynamiske samspil mellem det fysiske og psykiske velvære hos mennesket, og hvordan forskellige former for bevægelse kan skabe betydningsfuld kontakt.

MAISE JOHANSEN er kandidat i idræt og samfundsfag fra Københavns Universitet og har en tillægsuddannelse i journalistik og formidling fra Danmarks Journalisthøjskole. Maise har skrevet et prisvindende speciale om flygtningebørns udvikling i samarbejde med Røde Kors. Maise har specialiseret sig inden for udvikling af sårbare og udsatte børn og unge både i Danmark og internationalt. Maise koordinerer og underviser et projekt med helhedsorienteret familieidræt for flygtningebørn og deres forældre på Røde Kors Asylcentre.

HELLE WINTHER er lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet. Hun er desuden eksamineret danse- og kropspsykoterapeut. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi, danseterapi og kroppens sprog i professionel praksis. Hun har i mange år arbejdet med at udvikle helhedsorienterede og glædesfulde bevægelsesaktiviteter. Herunder også leg, dans og familieidræt for sårbare børn og familier. Helle er desuden forfatter, og redaktør på otte bøger og antologier og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Helle har modtaget Gerlevprisen i 2019. Derudover har hun tidligere modtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.