More
  Home Tags Maise Johansen

  Tag: Maise Johansen

  Kunst, krop og terapi – en bok som ingjuter hopp om en meningsfull och hållbar framtid

  Människan har alltid sökt insikt, välbefinnande och känslomässig frihet genom konstnärliga uttryck. Tanken att Kunst, krop og terapi är nära sammankopplade är inte ny, och ändå öppnar den här antologin, sammanställd av Helle Winther, Jim Toft og Simo Køppe (Hans Reitzel) nya vägar. Märtha Gripson är vår recensent, och hon guidar oss genom bokens olika kapitel och terapiformer till en sammanhållen helhet. Boken, menar hon, borde få en bred läsekrets och kan göra mycket nytta inom terapeutisk teori och praktik.

  Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier

  Denne artikel af Louise Gottlob Baumgarten, Maise Johansen & Helle Winther belyser, om og hvordan helhedsorienteret familieidræt kan skabe livsvigtige, berørende og glædesfyldte øjeblikke mellem børn og forældre. Den viser også, at det bevægelsespædagog­iske arbejde må gribes an med stor varsomhed og bevidsthed, da familiernes følelsesmæssige relationer kan være udfordrede.