Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär

Daniel Alsarve
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Örebro universitet


 

Sport är stort. Som fält, eller subsystem, är sporten omfattande i sig självt, och griper därtill in i andra fält, eller subsystem, och påverkar dem på olika sätt. Samtidigt inser dessa och andra fält, eller subsystem, att sporten, idrotten, med dess många och starka positiva värden och konnotationer kan användas för att främja eller marknadsföra skilda ideal, doktriner och rörelser. Denna idrottens mångsidighet och sprängkraft har varit och är dess styrka och samtidigt dess svaghet. I form av olympiska spel har idrotten bidragit till att sälja liberaldemokratisk kapitalism, kommunistiska diktaturer och nazistisk ideologi. På senare tid har idrottens egna organisationer, och därmed sporten som fält eller subsystem, stärkts väsentligt. Sporten i dess varierande skepnader har blivit mera av aktör i världen, sannolikt till stor del på grund av att dess globala ekonomiska makt och potential vuxit, och rollen som hjälplöst redskap i händerna på politiska manipulatörer från vänster till höger får sägas vara mindre påtaglig idag – även med OS 2008 taget i beaktande.

Numera innebär ett forskningsmässigt makroperspektiv på idrott ofta att man studerar idrottens potential att sprida de främst västerländska demokratiska värden och ideal om fred och samverkan som den själv anses omfatta, till delar av världen och tillvaron som ännu inte nåtts av demokratins välsignelser. Att det finns goda skäl att problematisera sammansättningen av och innehållet i begreppsparet idrott och demokrati har tidigare berörts i olika texter på forumet, och vi har nu förmånen att kunna publicera en text som helt fokuserar idrottens demokratiska potential och motsägelser. Vi bad Daniel Alsarve (f.d. Arvidsson) att recensera de tre första numren av den nya danska referentgranskade tidskriften Forum for Idræt, Historie och Samfund, och istället för en regelrätt genomgång av artiklarna i de tre numren lät sig Alsarve stimuleras och ryckas med av texterna han läste, och resultatet blev en essä som sätter fingret på viktiga frågetecken när det gäller idrotten som demokratibärare.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om
• idrottskritik
• idrottsfilosofi
• dansk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning
• svensk idrott, idrottspolitik och idrottsforskning

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.