Forskarprofil | Magnus Forslund, Linnéuniversitetet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

magnus-forslund

Befattning

 • Ek dr, universitetslektor

Adress

 • Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö
  E-post

Forskningsinriktning

 • Sport Management, Organisationsförändring, Entreprenörskap, Ledarskap, Fotboll

Pågående projekt

 • Affärsutveckling i fotbollsföreningar

Nyligen avslutat projekt

 • Ledning av idrottsföreningar. Aktionsforskning i en breddidrottsförening

Publikationer

 • Organisering och ledning. 2013. Liber
 • Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrötterna. 2012. Liber.
 • Idrotten lär av företagsekonomin. 2011. I Svensk idrottsforskning, nr 3, sid 51-54
 • Praktisk föreningsekonomi. 2009. SISU idrottsböcker.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-02-06 

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message