Välkomna på boksläpp | Idrottsvetenskap – en introduktion, redigerad av Susanna Hedenborg

hedenborgVälkomna till releaseparty för den första heltäckande läroboken i samhällsvetenskaplig och humanistisk idrottsvetenskap, som just publicerat på det Lundabaserade läromedelsförslaget Studentlitteratur. I Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10, presenteras boken av Susanna Hedenborg och några av författarna, så kom dit på måndag den 21 mars kl 15:00 och lyssna. Efterföljande mingel på Institutionen för idrottsvetenskap utlovas för de som väljer att anmäla sig till denna del hos catarina.christiansson@mah.se.

Baksidestext

I den här boken fokuseras de samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiven på det flervetenskapliga ämnet idrottsvetenskap. Författarna ger en introduktion till barn- och ungdomsidrottens, elitidrottens och breddidrottens framväxt och organisation i Sverige samt problematiserar och diskuterar utvecklingen. Vidare presenteras svensk och internationell forskning på området. Varje kapitel innehåller problemfokuserade uppgifter och en bibliografi som kan leda läsaren vidare till forskning och nya studier. Boken avslutas med ett kapitel om hur det självständiga arbetet eller examensarbetet kan läggas upp. Idrottsvetenskap – en introduktion är avsedd för studerande på högskolenivå, men också givande för läsare som vill sätta sig in i vad samhällsvetenskaplig och humanistisk idrottsforskning innebär.

Susanna Hedenborg (red.) är professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Övriga medverkande författare är Jyri Backman, Karin Book, Sofia Bunke, Bo Carlsson, Josef Fahlén, Simon Granér, Kutte Jönsson, Håkan Larsson, Jens Ljunggren, Tomas Peterson, Aage Radmann och Karin Redelius, samtliga forskare och lärare i idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor.

Innehållsförteckning

1. Vad är idrottsvetenskap? av Susanna Hedenborg
2. Den svenska idrottsmodellen av Tomas Peterson och Susanna Hedenborg
3. Idrottshistoria av Jens Ljunggren
4. Pedagogiska perspektiv på idrott av Håkan Larsson
5. Didaktiska perspektiv på idrott av Håkan Larsson
6. Idrotts- och motionspsykologi av Sofia Bunke och Simon Granér
7. Idrottsfilosofi av Kutte Jönsson
8. Vad är idrottsjuridik? av Bo Carlsson och Jyri Backman
9. Idrott och media av Aage Radmann
10. Idrottsgeografi – fysisk aktivitet äger rum av Karin Book
11. Elitidrott ur ett svenskt perspektiv av Josef Fahlén
12. Barnidrott och talangidentifikation av Tomas Peterson
13. Idrottens barn- och ungdomsledare och ledarskapets villkor av Karin Redelius
14. Att skriva en vetenskaplig text av Susanna Hedenborg

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.