More
  Home Tags Vacancies

  Tag: Vacancies

  Vacancy | Professor in Sports Pedagogy | Malmö University. Apply no later than 2022-08-01

  As a professor in sports pedagogy, you will conduct research, teach, and carry out collaborative activities within the area of sport pedagogy. Professors conduct research 30 per cent of their time; for this position an extra 20 per cent financing is being offered via direct government funding for research, for the first four years. As a professor you will contribute actively to the department’s research environment as a whole by leading research teams and scientific seminars.

  Lediga platser | Biträdande universitetslektor i idrottspedagogik till Malmö universitet | Ansök senast 20 april 2022

  Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. I rollen som biträdande universitetslektor delar du din tid i normalfallet lika mellan forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå, framför allt inom lärarprogram.

  Vacancies | PhD positions in sport managementat at the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before March 15, 2022

  The Department of Sport and Social Sciences is advertising two four-year doctoral fellowships with 25% teaching responsibilities in the field of sport management. One position has a special focus in sport governance and the other position has a special focus in sport marketing. The Department consists of a broad academic environment that involves research, development, and teaching in several subjects: The Sociology of Sport, Sport Philosophy, History of Sport, Sport Psychology, Coaching, Sport Management and Sport for Development.

  Vacancies | Førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøvings- og idrettsvitenskap med vekt på samfunnsvitenskapelige emner, til Nord universitet, Bodø. Søknadsfrist 20. februar 2022

  Stillingen er organisatorisk tilknyttet Faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv (KIF), Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Faggruppen KIF har for tiden cirka 35 ansatte. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen ved studiested Levanger knyttet til, bachelor idrettsvitenskap, master kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, videreutdanning i kroppsøving og kroppsøving på lærerutdanning.

  Postdoktor i samhällsvetenskapligt ämne mot beteende, miljö och hållbarhet, till forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Sista ansökningsdag 2022-02-28

  Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram som kännetecknas av dialog och samverkan mellan akademin och partners inom idrotten och friluftslivet. Den aktuella anställningen ingår i temaområde ”Beteenden, styrmedel och utveckling”. Ett specifikt mål är att bättre förstå hur man genom policys, styrmedel och liknande på bästa sätt kan få nämnda aktörer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker.

  Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Ansök senast 2022-02-13

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet. I tjänsten ingår kursansvar med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex friidrott), bollspelsform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform.

  Vacancy | Professor in Pedagogy /Developmental Psychology to the Norwegian School of Sport Sciences | Apply before February 14, 2022

  The successful candidate will be expected to document extensive research from the field of developmental psychology with pedagogical relevance to PE and PE Teacher Education. We are looking for a professor who has an excellent track record in research designed to help children and youth reach their full potential in general, and in the areas of self-worth, self- perception, resilience, needs satisfaction, and emotional well-being in particular.

  Lediga platser | Doktorand i pedagogik, inriktning jämställdhet/jämlikhet inom idrottens område till Umeå universitet. Ansök senast den 9 januari 2022

  Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot jämställdhet och jämlikhet inom idrottens område. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

  REMINDER | Vacancies | PhD studentships in Sports Science specialising in the Humanities and Social Sciences @ Malmö University | Apply before January 16, 2022

  The focus of postgraduate education in sport sciences specializing on social sciences and the humanities lies on the various forms of sport and on their past, present and future importance to society. The education program comprises a range of areas from competitive, recreational and experience sports to sport as a school subject including outdoor education, physical recreation and ecological sustainability.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial