More
  Home Tags Tone Pernille Østern

  Tag: Tone Pernille Østern

  Kropslig læring – et levende og foranderligt fænomen

  Kroppsligt lärande kom in som ett nytt begrepp i den norska läroplanen 2020. Författarna till antologin Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser, redigerad av Østern, Bjerke, Engelsrud & Sørum (Universitetsforlaget), utforskar begreppet utifrån olika teoretiska traditioner, ämnes- och yrkesutövningar. Med utgångspunkt i nationell och internationell forskning presenterar och diskuterar författarna flera perspektiv på, och praktiker inom, kroppsligt lärande. Boken välkomnas varmt av vår recensent Helle Winther.

  Ett kritiskt genusperspektiv på dans i grundskolan

  Märtha Pastorek Gripson disputerade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik (Göteborgs universitet). Sent omsider har vi blivit medvetna om detta faktum och har bett avhandlingens opponent, Tone Pernille Østern, att bidra med en recension baserad på oppositionen. Hon har, som sig bör, vissa kritiska synpunkter, men är i övervägande grad mycket uppskattande.

  An examination of the Nordic model of welfare and physical culture, reviewed by someone who’s been there, done that

  Edited by Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti, and published by Routledge, The Nordic Model and Physical Culture examines the relationships between the Nordic social democratic welfare system and physical culture, across the domains of sport, education, and public space. Our reviewer is Joe Piggin. He has been physically active in almost all Nordic countries – and he quite likes this book.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial