More
  Home Tags Sweden

  Tag: Sweden

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH, fredagen den 18 juni 2021

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.

  Skandinavisk Netværk for Eliteidræt | Symposium Post-OS in Rio 2016 | November 17–18 2016

  The Scandinavian Network for Elite Sport – University of Aarhus, Norwegian School of Sport Science & University of Gothenburg – hereby invite all interested (sport officials, elite and youth sport coaches, athletes, researchers, students etc.) to the ‘Post-OS in Rio 2016 Symposium’ on the 17th and 18th of November 2016 at the University of Gothenburg.