More
    Home Tags Stina Liljeqvist

    Tag: Stina Liljeqvist

    Det offentliga klarar inte ensamma av att skapa inkludering och social och ekonomisk hållbarhet – idrotten är en viktig aktör

    Björn Anders Larsson är forskare i ekonomi och organisation vid Lunds universitet. Alexandra Krook är grundare av den ideella organisationen Sparks Generation. Stina Liljeqvist är ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet. De delat här med sig av idéer och tankar kring civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen med speciellt fokus på ungas välmående, där inte minst idrottens ideella föreningar spelar en viktig roll.