More
    Home Tags Screen

    Tag: screen

    Unga vittnar om mer stillasittande liv under corona – ny forskning från Malmö universitet

    I våras startade ett forskningsprojekt vid Malmö universitet med syfte att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet. – Enkätsvaren vi har fått in visar att unga verkar röra sig mindre, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare. Drygt 1100 personer har besvarat enkäten som forskarna skickade ut i april. 31 procent av de yngre mellan 16-20 år svarar att de har varit mindre aktiva under coronapandemin.