More
  Home Tags Roger Melin

  Tag: Roger Melin

  Etikprofessorns idrottsfilosofiska bokslut

  I andra delen av sina memoarer, Etikprofessorn (Fri Tanke Förlag), kommer Torbjörn Tännsjö i ett par kapitel in på sitt inhopp i den idrottsfilosofiska kunskapsfältet under en period som präglades av uppmärksammade utspel i bland annat dopningsfrågan. Roger Melin har läst hela boken, också kapitlet om genmodifiering och transhumanism, och skulle välkomna nya inhopp i den idrottsfilodofiska diskussionen.

  Technology and the Existential Element in Sport

  In this new article, Roger Melin, Dalarna University, digs deep into the pros and cons of the use of technology as a basis for decisions in on-going sport events, and specifically in-game-decision-technology during a game, such as goal-line technology, and after a game, e.g. video replays. The author is not wholly in favour of either of these techniques, and he argues well for his position.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial