More
  Home Tags Robert Juul Jønsson

  Tag: Robert Juul Jønsson

  Fysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning

  Esporten är i kraftig tillväxt, inte minst bland ungdomar som tillbringar flera timmar dagligen i träning framför skärmen. Detta stillasittande får emellertid negativa konsekvenser för deras fysiska, psykiska och sociala hälsa. I sin artikel redovisar Lars Domino Østergaard, Robert Juul Jønsson, Anders Bern Kronborg och Christian Lund Straszek en interventionsstudie vars resultat ger starkt stöd för att införa olika former av fysisk aktivitet i kombination med esportträningen.

  Physical activity as part of esports training: A pilot study on how players and coaches experience physical activity implemented in training

  Esports is growing rapidly, not least among young people who spend several hours a day training in front of the screen. However, this sedentary lifestyle has negative consequences for their physical, mental and social health. In their article, Lars Domino Østergaard, Robert Juul Jønsson, Anders Bern Kronborg and Christian Lund Straszek report an intervention study whose results provide strong support for introducing various forms of physical activity in combination with esports training. (Article in Danish, English abstract available.)
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial