More
  Home Tags Martin Polley

  Tag: Martin Polley

  The International Journal of the History of Sport, Volume 38, 2021, Issue 15 | ISHPES Congress 2020

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. The Forum Editor’s pick from the current issue: The Imperial State of Iran, a Deal-Broker: Enabling the People’s Republic of China’s Asian Games Debut in the 1974 Tehran Asian Games by Y. Andrew Hao.

  Overwhelming praise for comprehensive and thought-provoking handbook

  Originally published in 2014 and edited by Jennifer Hargreaves and Eric Anderson, the Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality comprises 53 chapters penned by 68 internationally renowned sport scholars. According to our reviewer Benjamin Moreland, this perennial handbook is a vital contribution to the academic conversations surrounding gender and sexuality and a foundational read for scholars and students alike.

  Two text books on the sociology of sport that probably work best together

  In this original review for idrottsforum.org, Jay Coakley takes on two introductory textbooks in the sociology of sport, Sport Sociology by Peter Craig and Sport and Society, edited by Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (both Sage Publications). His critical analysis from the point of view of the academic teacher leads him to a well-argued conclusions that will be rewarding reading for teachers as well as for the respective author/editors.

  Brittisk olympisk historia i koncentrat

  Björn Sandahl Södertörns högskola Martin Polley The British Olympics: Britain’s Olympic Heritage 1612–2012 200 sidor, hft., ill. Swindon, Wilts: English Heritage 2011 (Played in Britain) ISBN 978-1-848020-58-0 De olympiska spelen i London 2012 närmar sig och detta börjar även göra avtryck i den idrottshistoriska litteraturen. Senast utkommen ärThe British Olympics vilken, som namnet antyder, gör ett försök att sammanfatta den brittiska OS-relaterade idrottshistorien. Även om vetenskapliga ambitioner...

  ”Grundläggande och relevant”

  Mats Greiff Historiska studier, Malmö högskola Martin Polley Sports History: A Practical Guide 186 sidor, hft. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007 ISBN978-1-4039-4075-9 Martin Polley, lektor i Sport vid University of Southampton, pläderar i sin nyutkomna idrottshistoriska metodbok för att ett historiskt perspektiv är nödvändigt om man vill ha djupare insikter i dagens idrottsvärld. Med en mängd olika exempel visar han på hur historia ofta brukas inom sportens...

  Idrott och nationell identitet – sport som ”kulturell markör” för nationalism

  Johnny Wijk Historiska institutionen, Stockholms universitet Adrian Smith & Dilwyn Porter (red) Sport and National Identity in the Post-War World 216 sid, hft. London: Routledge 2004 Vad finns det för relationer mellan idrott och nationalism? Kan sportens värld ge nya infallsvinklar på vad som kan betecknas som nationell identitet? Dessa intressanta frågeställningar utgör huvudtemat i boken Sport and National Identity in the Post-War world, en antologi med Adrian Smith och Dilwyn Portersom...

  Idealisk lärobok om idrott och samhälle

  Bosse Carlsson Routledge har nyligen gett ut fyra volymer (1 700 sidor) med den ambitiösa, men mindre upplysande, titeln Sport. Det är Eric Dunning och Dominic Malcom som står för urvalet av ”kritiska” sociologiska artiklar. Priset för denna samling av tidigare publicerade artiklar är 9 273 skr (2003-10-19). Det stämmer! Ni läser rätt – nästan tio tusen kronor för fyra böcker! Men...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial