More
  Home Tags Marc Keech

  Tag: Marc Keech

  Managing Sport and Leisure, Volume 26, 2021, Issue 1–2 | Community sport development: managing change and measuring impact

  Managing Sport and Leisure is a refereed journal that publishes high quality research articles to inform and stimulate discussions relevant to sport and leisure management globally. The Forum Editor’s pick from the current issue: COMMUNITY SPORT DEVELOPMENT: MANAGING CHANGE AND MEASURING IMPACT by Mathew Dowling, Chris Mackintosh, Sarah Lee & James Allen.

  International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 12, 2020, Issue 2

  The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE FAROE ISLANDS AND THE WORLD SOCIETY: THE DEVELOPMENT OF ELITE CLUB FOOTBALL FRAMED BY COMMERCIAL AND LOCAL INTERESTS AND INTERNATIONAL REGULATIONS by Nicholas Satchwell & Ulrik Wagner.

  Idrott och nationell identitet – sport som ”kulturell markör” för nationalism

  Johnny Wijk Historiska institutionen, Stockholms universitet Adrian Smith & Dilwyn Porter (red) Sport and National Identity in the Post-War World 216 sid, hft. London: Routledge 2004 Vad finns det för relationer mellan idrott och nationalism? Kan sportens värld ge nya infallsvinklar på vad som kan betecknas som nationell identitet? Dessa intressanta frågeställningar utgör huvudtemat i boken Sport and National Identity in the Post-War world, en antologi med Adrian Smith och Dilwyn Portersom...

  Kritisk idrottssociologi

  Åke Nilsén Högskolan i Halmstad IDROTT SOM KULTURELLT fenomen framstår som det moderna samhällets kanske mest framgångsrika projekt. Spridningen är global och dess samhällsekonomiska betydelse kan knappast överskattas. En sådan viktig samhällsposition som idrotten idag intar alstrar vissa sekundära effekter som inte har med idrottens praktik att göra. Idrotten intar en maktposition i samhället och måste i likhet med andra liknande företeelser...

  Idrott i Europa – en översikt

  Annika Eliasson Fil dr, Malmö Högskola I antologin European Cultures in Sport gör ett dussintal europeiska sporthistoriker en genomgång i form av fallstudier av idrottens (i ordets bredaste bemärkelse) utveckling i England, Wales, Skottland, Danmark, Tyskland, Sovjetunionen och de forna östeuropeiska enpartistaterna, Frankrike, Spanien och Italien. De flesta följer utvecklingen några sekel tillbaka, från den tid då den moderna idrotten kan spåra sina...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial