More
    Home Tags Marc Esser-Noethlichs

    Tag: Marc Esser-Noethlichs

    Inkludering för alla eller för vissa utvalda elever?

    Lars Kristén har läst den norska läroboken Inkluderende kroppsøving, sammanställd av Øyvind Førland Standal & Gro Rugseth (Cappelen Damm Akademisk), och har funnit en viktig kunskapskälla för skolämnet idrott och hälsa och för utbildningen av dess lärare. Resonemangen känns moderna, menar vår recensent, och viktiga för ett demokratiskt samhälle.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial