More
  Home Tags Malmö idrottsgrundskola

  Tag: Malmö idrottsgrundskola

  Livestreamad disputation | Vi och de Andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola av Marie Larneby, Malmö universitet, den 29 maj 2020

  Syftet med Marie Larnebys avhandling är att beskriva och problematisera normativa mönster relaterade till idrott och kön vid en idrottsprofilerad grundskola, och diskutera vilka konsekvenser dessa mönster kan ha för idottseleverna. Avhandlingen har en etnografisk inriktning och empiriska data samlades in genom observationer och semistrukturerade intervjuer. De idrotter som studerats är tennis, innebandy, fotboll för pojkar, fotboll för flickor samt lektioner idrott och hälsa.

  Går det att skapa bredd och fostra elitspelare i samma verksamhet? De första resultaten av ”MUSSE-studien” presenteras | Den 10 december 2019, Baltiska hallen, Malmö

  Malmö Youth Sport Study, mer känd som MUSSE-studien, följer två årgångar elever som studerar vid Malmö idrottsgrundskola. Avsikten är att öka kunskapen om hur man kan skapa en verksamhet som både är inkluderande och inbjuder till deltagande i idrott och ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och idrott (ett hälsoperspektiv) och samtidigt skapar framgångsrik talangidentifikation och talangutveckling (ett elitperspektiv).
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial