More
  Home Tags Lars-Magnus Engström

  Tag: Lars-Magnus Engström

  Ny artikel i Sport, Education and Society: ”Logics of practice in movement culture: Lars-Magnus Engström’s contribution to understanding participation in movement cultures”

  Lars-Magnus Engström, nestorn i svensk idrottspedagogisk forskning, avled i januari 2014. Han var verksam in i det sista och tvingades lämna oavslutade arbeten efter sig. Två av hans doktorander, Håkan Larsson och Karin Redelius, har avslutat ett av dessa arbeten som nu publicerat som en artikel i Sport, Education and Society.

  Livslång aktivitetslust

  Charlotte Østergaard Institut for Idræt, Københavns Universitet  Lars-Magnus Engström Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör 152 sidor, hft., ill. Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010 ISBN 978-91-7656-667-1 Lars Magnus Engströms bog Smak för motion - Fysisk aktivitet som livsstil och social markör er en omarbejdet version af Idrott som social markör fra 1999. I Smak för motion har Engström på ny bearbejdet data fra et longitudinelt studie,...

  Idrott och pedagogik

  Hans-Eric Olson Fil dr, statsvetare VID LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HAR det sedan tjugotalet år bedrivits organiserad forskning i idrottspedagogik under ledning av Lars-Magnus Engström. Verksamheten har varit framgångsrik. Engström har skolat en professor och ett knappt tiotal doktorer. Flera är på väg. I Pedagogiska perspektiv på idrott, sammanställd av Engström och Karin Redelius, får vi i 15 artiklar av 11 författare en lägesrapport...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial