More
  Home Tags Conferences: Olympic studies

  Tag: Conferences: Olympic studies

  Om att organisera olympiska spel

  Universitetet i Rouen i Normandie är värd för en konferens på temat Hosting, organising and celebrating the Olympics som äger rum den 29–31 oktober 2012. Man inbjuder forskare att inkomma med abstracts, deadline senarelagd till den 15 april. Bland keynote speakers märks Martin Polley och Thierry Terret. Konferenshemsidan är informativ.

  Kritiska dialoger om olympism

  Det elfte International Symposium for Olympic Research arrangeras av International Center for Olympic Studies vid University of Western Ontario, i London, Ontario. Symposiet är förlagt till den 19–20 oktober 2012, och temat för året är alliterativt: Problems, Possibilities, and Promising Practices: Critical Dialogues on the Olympic and Paralympic Games. Deadline för abstracts är den 6 januari 2012. Läs hela CfP här.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial