More
  Home Tags Katja Siefken

  Tag: Katja Siefken

  Sport Management Review, Volume 22, 2019, Issue 1: Managing Sport for Health

  Sport Management Review is published as a service to sport industries worldwide. It is a multidisciplinary journal concerned with the management, marketing, and governance of sport at all levels and in all its manifestations -- whether as an entertainment, a recreation, or an occupation. The journal welcomes submissions reporting new research, new applications and advances in theory.

  Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

  Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial