More
  Home Tags Johan Jakobsson

  Tag: Johan Jakobsson

  Scandinavian Sport Studies Forum Volume 8, 2017

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”

  I denna artikel av Daniel Alsarve, Johan Jakobsson & Jens Helgesson studeras lärares föreställningar om jämställdhet och hur undervisningsformen skapar betydelser av kön genom intervjuer och observationer. Syftet är att synliggöra hur kön och makt kan påverka utkomsten av en rättvis undervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial