More
  Home Tags Inga Oliynyk

  Tag: Inga Oliynyk

  Idrottslärare skriver om sin undervisning

  Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

  Betydelser av tu-delning och ämnet idrott och hälsa

  Owe Stråhlman har läst Inga Oliynyks licentiatsuppsats från 2014, Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv (Malmö högskola). Flera av hans anmärkningar är nog främst avsedda för handledaren; på ett övergripande plan ser han boken som ett väsentlig bidrag till kunskapsfältet.