More
  Home Tags Idrottsförening

  Tag: idrottsförening

  Postdoc i frivillighed og civilsamfund till Syddansk Universitet, Odense | Ansök senast den 26 maj 2024

  Kandidaten vil primært indgå i projekter omhandlende frivillighed i foreninger og de roller, foreninger kan spille for medlemmer og det lokale samfund (f.eks. demokratisk funktion, integration og livskvalitet). En primær opgave vil være at bidrage til design af og være ansvarlig for dataindsamling, der omfatter både kvantitative og kvalitative metoder. Kandidaten vil også skulle bidrage til dataanalyse og formidling – både til forskning og praksis (f.eks. rapporter, artikler og præsentationer).

  Doktorandkurs: Föreningsidrottens demokratiska utmaningar | Stockholms universitet den 19–20 september 2019 | Anmälan snarast, begränsat antal

  Denna kurs tar avstamp i de senaste årens tillagande intresse för forskning om demokrati och styrningsprocesser och applicerar denna forskning på föreningsidrottens utveckling över tid. Den behandlar hur den organiserade idrotten har styrts, hur demokratin har fungerat internt inom idrottsrörelsen och vilken roll den har spelat för demokratiutvecklingen i samhället i stort.