More
  Home Tags Gerald R. Gems

  Tag: Gerald R. Gems

  STADION. International Journal of the History of Sport, Vol. 43, 2019, Issue 2

  STADION serves as scholarly platform for well-known historians, but also scholars of other disciplines, such as anthropology, archaeology, education, sociology and philosophy. STADION is aimed both at experts and at all those who strive for a deeper and more differentiated understanding of sport, play, physical education and physical culture from an historical perspective.

  The International Journal of the History of Sport, Volume 34, 2017, Issue 14; ISHPES 2016 (Paris)

  The International Journal of the History of Sport is the world’s leading sport history academic periodical with fully-refereed global coverage of the subject. As well as regular issues, the IJHS also offers regionally-focused issues on the Americas, Africa, Asia, Australasia and the Pacific, Europe, and the Middle East, and special issues each year on significant topics and themes.

  Lärobok i fotbollsforskning med tung engelsk slagsida

  Ytterligare ett tecken på akademiseringen av fotboll är en nyutkommen lärobok i fotbollsforskning, Studying Football (Routledge), sammanställd av Ellis Cashmore och Kevin Dixon. Torbjörn Andersson beklagar att boken har ett så tydligt engelskt fokus, och att ”patetiska” fotbollsländer som USA och Australien får större tyngd än ledande europeiska nationer.

  Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 8

  The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

  “In a perfect world boxing might not exist. But the world is not perfect.” Reflections on the historical development of pugilism

  Gerald Gems’ latest sport history book, Boxing: A Concise History of the Sweet Science, is reviewed by PhD student and competitive boxer Anne Tjønndal. She is quite enthusiastic, in spite of a couple of drawbacks; it’s a good, and instructive, read.

  Klarsynt och chosefritt

  Tobias Stark Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet  Gerald R. Gems & Gertrud Pfister Understanding American Sports 440 sidor, hft., ill. Abingdon, Oxon: Routledge 2009 ISBN 978-0-415-44365-4 Ett tydligt riktmärke för idrottsvetenskapens framryckning inom universitetsvärlden är det snabbt växande antalet läroböcker rörande idrott i allehanda former. En av de senaste i raden är Gerald R. Gems och Getrud Pfisters stora översiktsverk Understanding American Sports. Båda författarna är framstående historiker med gedigna idrottsvetenskapliga meritlistor....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial