More
    Home Tags Emmanouil Skordilis

    Tag: Emmanouil Skordilis

    Goda texter såväl som goda tankar, dock utan röd tråd

    Anders Östnäs, idrottssociolog med forskarerfarenhet av funktionshinder och sport, har för forumets räkning läst antologin Sport, Coaching and Intellectual Disability, redigerad av David Hassan, Sandra Dowling & Roy McConkey. En bra bok som understryker en i och för sig känd sanning – idrott för funktionshindrade är bra och viktigt.