More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Vacancy | PhD Research Fellow in sports, gender and sustainability @ University of South-Eastern Norway | Apply before October 1, 2020

  In this particular project, we seek to advance understandings of gender, sustainability and the organization of sport nationally, as well as internationally. More specifically, this project seeks to understand the workings of gender in the context of selected sport organizations, programs and/or initiatives in order to advance insights and possibly sport policies aimed at making sport more sustainable.

  Vacancies | Four Ph.D. studentships, fully funded, within the Prevention of Fraud in Sports research project at Ghent University. Apply before August 20, 2020

  For the PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) research project, we are looking for multiple PhD researchers. The SBO PrOFS project (funded by FWO – Research Foundation Flanders) starts in October 2020 and will run until September 2024. Led by professor Annick Willem, a consortium of researchers of Ghent University and the University of Leuven will study fraud in sports in all its aspects. Please consider applying!

  Two Sports Ethics Scholarships for Ph.D. study at FTVS, Charles University, Prague, Czechia. Apply before July 20, 2020

  We are developing a Sports Ethics Centre (and a Sports Ethics Research Group) at the Faculty of Sport and PE (FTVS) at Charles University, Prague, and we are now able to offer 2 doctoral opportunities for research in Sports Ethics, beginning in October 2020, funded by Charles University and MAiSI. Start date: October 1st, 2020.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök senast 2020-08-31

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  PhD studentship in sport philosophy to the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before August 7, 2020

  The Department of Sport and Social Sciences has a vacant PhD candidate position in the field of sport philosophy. There is the possibility of applying to one out of two (or to both) predefined PhD projects. One project will be focusing on the ethics of medicalization and performance-enhancing means in sport, and the other on eco-philosophical and environmental issues in sport.

  Doktorand i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö till Kungliga Tekniska högskolan, inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Ansök senast den 1 juni 2020

  Forskarutbildningen ger en bred och allsidig bas för fortsatt karriär som historiker och som forskare inom historiska och angränsande discipliner. Som doktorand kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och/eller friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften utformas i dialog med handledare och en forskargrupp inom Mistra Sport & Outdoors.

  Ledig tjänst | Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrott och hälsa, till Högskolan Dalarna. Sök senast 2020-05-15

  Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa”. Den forskarstuderande kommer samarbeta med flera seniora forskare vid såväl Högskolan Dalarna som Örebro Universitet. Tjänsten ingår i ett befintligt projekt vilket innebär att doktorandprojektet ska formuleras inom givna projektramar men sökande formulerar inom dessa ramar ett självständigt innehåll och utformning för sitt avhandlingsarbete.

  Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 mars 2020

  Anställningen som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, erbjuds inom ramen för forskningsprojektet ”Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar”. Anställningen utlyses i samarbete med Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation vid Umeå universitet (Företagsforskarkolan) samt Riksidrottsförbundet (RF).

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Stipendiatstilling til prosjektet ”Er digital ’selvovervåking’’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 5. januar 2020.

  Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS m.m.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial