More
  Home Tags Dissertation

  Tag: dissertation

  Nils-Olof Zethrin spränger målsnöret – disputerar snart i Örebro!

  Imorgon, tisdagen den 5 maj 2015, spikas ånyo en idrottshistorisk avhandling, denna gång vid Örebro universitet. Det är Björn Horgby och Christer Ericsson, båda professorer med idrottshistorisk inriktning vid Örebro universitet, som ska ha äran för att ha lotsat Nils-Olof Zethrin in i det akademiska slutmålet, eller kanske snarare till en etappseger, nämligen doktorsexamen! Avhandlingen heter Mellan masskonsumtion och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under...

  Matthis Kempe-Bergman disputerar: “Man talar om jämställd idrott” | fredag den 10/10 kl 13:00, GIHs aula

  Fredagen den 10 oktober kl 13:00 disputerar Matthis Kempe-Bergman i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Avhandlingens titel är Man talar om jämställd idrott - om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott. Disputationen äger rum GIH:s aula. Matthis’ huvudhandledare har varit docent Karin Redelius, GIH, och bihandledare professor Håkan Larsson, GIH. Professor Susanna Hedenborg, Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö...

  Pär Rylander disputerar: Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori

  Pär Rylander disputerar vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, fredagen den 7 novemeber klockan 13.00, i Pedagogen Hus C, Margareta Hvitfeldts sal, på avhandlingen Tränares makt över spelare i lagidrotter – sett ur French och Ravens maktbasteori. Tränaren spelar en central roll inom idrotten och antas bland annat ha stor betydelse för spelares prestationer och upplevelser av sitt idrottande. Trots detta är...

  Jens Høyer-Kruse disputerar: Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter

  Den 7 november 2013, kl 14.00–16.00, disputerar Jens Høyer-Kruse i auditorie O100, Syddansk Universitet i Odense, på avhandlingen Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter. Bedömningskommittén, det vill säga opponenter och betygsnämnd, består av professor Arja R. Aro, Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, førsteamanuensis Kolbjørn Rafoss, Institutt for Idrettsfag, Høgskolen i Finnmark, Alta Norge, och lektor Henrik Harder, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg...

  Rasmus Storm disputerar: Kommercielle sportsklubber: Følelser eller forretning?

  Den 21 november 2013, kl 14.00–16.00, disputerar Rasmus K. Storm vid Syddansk Universitet i Odense, på avhandlingen Kommercielle sportsklubber: Følelser eller forretning? Bedömningskommittén, det vill säga opponenter och betygsnämnd, består av professor Bo Carlsson, Malmö högskola, lektor Trine Bille, Copenhagen Business School och lektor Niels Buus, Syddansk Universitet. idrottsforum.org önskar Rasmus, flitig forumskribent  med en rad artiklar och recensioner, lycka till, och...

  Scandinavian PhD-students: Get your dissertation projects listed internationally!

  H-Sport is excited to build on its sport humanities theses and dissertations in progress list. This list will appeal to a wide variety of scholars and help us all be more aware of sport related dissertations and theses in progress, as well as who is working on them and the school with which they are affiliated. The list is...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial