More
  Home Tags Cross country skiing

  Tag: cross country skiing

  Ny forskning | E-sport utvecklas på samma sätt som längdskidor

  Sportifiering är en modell för att analysera hur idrotter utvecklas som har använts sedan 70-talet då en amerikansk idrottsforskare tog fram kriterier för en analys. Grunden är att idrotter tenderar att utvecklas enligt ett mönster. Man kan känna igen mönster från vitt skilda företeelser. Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, har tillsammans med Daniel Pargman från KTH tittat på e-sportens sportifiering i Sverige och jämfört den med längdskidor.

  Livestreamad disputation | På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia av Isak Lidström, Malmö universitet, den 10 september 2021

  Det övergripande syftet med Isak Lidströms avhandling är att belysa den moderna skidsportens samiska historia i Sverige utifrån organisations- och kulturhistoriska perspektiv som tar avstamp i begreppen nation och etnicitet. Det handlar med andra ord om att diskutera olika identitetsmässiga relationer som tagit sig uttryck inom organiserad skididrott. I fokus står organisatoriska utvecklingslinjer, nyckelhändelser och -personer ur vilka de kulturella markörer för samiskhet och svenskhet kan friläggas som konstruerats och omförhandlats över tid.

  Public defence of doctoral thesis | Scientizing performance in endurance sports: The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930-1980 by Daniel Svensson

  This thesis sets out to analyze the role that science has played in training during the 20th century. It is a history about the rationalization of training, but also about larger issues regarding the role of personal, experiential knowledge and scientific knowledge.

  Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 5 October 2015: “The battle between natural and scientific training in Swedish cross-country skiing, 1948–1972” | Daniel Svensson

  This is the latest installment of the Malmö Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University, Fall 2015, featuring Daniel Svensson. The seminars will take place at the Orkanen building (Nordenskiöldsgatan 10) in Room E121c, between 15:15 to 17:00. This seminar is in Swedish.