More
  Home Tags Birgitta Fagrell

  Tag: Birgitta Fagrell

  Gott och blandat på fältfattigt bourdieuskt smörgåsbord

  Mats Franzén har läst en antologi om den franske sociologen, antropologen och filosofen Pierre Bourdieu och hans betydelse för att förstå kropps- och rörelsekulturen. Pierre Bourdieu and Physical Culture (Routledge) är sammanställd av lisahunter, Wayne Smith & elke emerald.

  Kroppens rolle i uddannelse og samfund – forandring gennem bevidstgørelse af krops- og menneskesyn

  Håkan Larssons och Birgitta Fagrells Föreställningar om kroppen: Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori recenseras av Charlotte Svendler Nielsen, som menar att det rör sig om ett banbrytande verk när det gäller att stärka förståelsen av kroppen.

  Idrott och pedagogik

  Hans-Eric Olson Fil dr, statsvetare VID LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HAR det sedan tjugotalet år bedrivits organiserad forskning i idrottspedagogik under ledning av Lars-Magnus Engström. Verksamheten har varit framgångsrik. Engström har skolat en professor och ett knappt tiotal doktorer. Flera är på väg. I Pedagogiska perspektiv på idrott, sammanställd av Engström och Karin Redelius, får vi i 15 artiklar av 11 författare en lägesrapport...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial