More
  Home Tags Arve Hjelseth

  Tag: Arve Hjelseth

  Alternative forklaringer på sosioøkonomisk ulikhet i ungdomsidretten | Et sammendrag

  I den här featureartikeln sammanfattar Mads Skauge och Arve Hjelseth sitt kapitel i Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden (Anne Tjønndal, red.), i vilken de appliceraren en uppsättning teoretiska verktyg för att problematisera de tydliga skillnaderna i idrottsdeltagande. De diskuterar hur förtrolighet med idrottens konkurrenslogik och idrottsligt föräldraengagemang kan bidra till den socioekonomiska ojämlikheten i ungdomsidrott.

  Alternative Explanations for Socioeconomic Inequality in Youth Sports | A Summary

  In this feature article, Mads Skauge and Arve Hjelseth summarize their chapter in Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden [Sport, gender and leadership: Festschrift in honor of Jorid Hovden] (Anne Tjønndal, ed.) in which they apply a set of theoretical concepts to discuss how familiarity with sport’s competitive logic and sports parental involvement can contribute to the socioeconomic inequality in youth sports.

  Organisert idrett og skole som komplementære og konkurrerende arenaer: ulike mønstre for minoritets- og majoritetsungdom? Et sammendrag

  I den här featureartikeln sammanfattar Mads Skauge och Arvid Hjelseth sin senaste forskningsstudie publlcerad i Nordisk tidsskrift förungdomsforskning, i vilken de undersöker vad som ligger bakom att ungdomar lämnar den organiserade idrotten i de senare tonåren, med särskild uppmärksamhet på skolarbetets roll och på skillnader mellan minoritets- och majoritetsungdom.

  Organized Sport and School as Complementary and Competing Venues: Different Patterns for Minority and Majority Youth? | A Summary

  In this feature article, Mads Skauge and Arve Hjelseth summarize their recent article from Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (the Norwegian Journal of Youth Studies) in which they examine what lies behind young people leaving organized sports in their late teens, with special attention to the role of school homework and on differences between minority and majority youth.

  Nok en Drillo-biografi, og en som vil bli stående

  Den norske landslagstränaren och nationalhelgedomen Egil ”Drillo” Olsen har blivit föremål för en rad böcker, både biografier och andra studier, men det hindrade inte filosofen och journalisten Alfred Fidjestøl att ge sig i kast med ännu en biografi, Mine kamper: Biografien om Drillo (Gyldendal). Vår recensent Arve Hjelseth har nog läst det mesta som skrivits om och av Drillo, men Fidjestøls noggranna research och stilfulla prosa erbjuder en läsupplevelse utöver det vanliga.

  Blandet fornøjelse – gode og mindre gode norske indspark

  Nu finns läroböcker i idrottsvetenskap på alla skandinaviska majoritetsspråk; det senaste tillskottet är norska antologin Idrettsvitenskap: Perspektiver og praksis, sammanställd av Stig Arve Sæther (Universitetsforlaget). I den medverkar några av de främsta norska idrottsforskarna, samt därtill en svensk och en dansk. En annan dansk idrottsforskare tog på sig att recensera boken för idrottsforum.org, Ulrik Wagner, och från honom blev det både ris och ros.

  English football – from commodification and consumer culture to democratic forms of governance

  Chris Porter’s contribution to the “Football Research in an Enlarged Europe” book series, Supporter Ownership in English Football: Class, Culture and Politics (Palgrave Macmillan), positions the culture of football fandom within the complex political and social class dynamics of contemporary society. Our reviewer is Arve Hjelseth, and he found Porter’s study instructive albeit somewhat wanting in theoretical depth.

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 10, 2019

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Interessant og viktig studie av engelsk fotball og supporterkultur i fiksjon

  Vi recenserar här ytterligare en volym i Palgrave-serien Football Research in an Enlarged Europe genom Arve Hjelseths kunniga läsning och värdering av Cyprian Piskureks Fictional Representations of English Football and Fan Cultures: Slum sport, slum people, som är en analys av ett antal böcker och filmer som lanserats efter Hillsboroughkatastrofen den 15 april 1989.

  Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge

  I den här artikeln använder Anne Tjønndal, Arve Hjelseth och Verena Lenneis Guttmanns sju kännetecken för moderna idrotter för att diskutera den sportifieringsprocess som skateboard genomgår i takt med sportens växande popularitet. Empiriskt utgår artikeln från att skateboard ingår i det olympiska programmet i Tokyo 2020, och hur det har lett till ökad organisering och byråkratisering av skateboard i Norge.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial