More
  Home Tags Anna-Maija Norberg

  Tag: Anna-Maija Norberg

  Viktig och välskriven avhandling om elevtexter i skolämnet idrott och hälsa

  Inom skolämnet Idrott och hälsa, ett tidigare nästan helt praktiskt ämne, har användningen av skrivna texter ökat avsevärt, vilket kan antas få konsekvenser för ämnet och för elevernas meningsskapande. Syftet med Anna-Maija Norbergs avhandling Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: En textetnografisk undersökning är att undersöka skrivna texters funktioner i undervisningen. Katarina Lundin har läst avhandlingen och är imponerad av såväl Norbergs forskning som hur hon avrapporterar den.

  Disputation | Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: en textetnografisk undersökning av Anna-Maija Norberg, Örebro universitet

  Syftet med Anna-Maija Norbergs avhandling är att undersöka skrivna texters funktioner i skolämnet idrott och hälsa. Tre forskningsfrågor besvaras: 1. Hur, när och varför används texter i undervisningspraktik i idrottsämnet?; 2. Vilka textteman är mest dominerande i de använda texterna, och vilket specifikt ämnesinnehåll är entextualiserat?; och 3. Vilka disciplinära identiteter erbjuder ämnets texter eleverna?
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial