SVEBI-konferensen 2013 anordnas av GIH i Stockholm den 20–21 november

Den 20-21 november arrangerar Gymnastik- och idrottshögskolan GIH2013 års SVEBI-konferens (Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning). Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsvetenskaplig forskning och undervisning. Observera att sista dagen för inlämning av abstracts/posters var klockan 12 fredagen den 6 september.

Kostnad för konferensen är 1 850 kronor för medlemmar. För icke-medlemmar är det 2 500 kronor. För studenter/pensionärer är kostnaden 600 kronor. Alla inbetalningar ska göras innan den 30 september. Om inbetalning sker efter den 1 oktober så är kostnaden 3 000 kronor, respektive 1 000 för studenter/pensionärer. I avgiften ingår konferensens samtliga aktiviteter, seminarier, fika, luncher och en konferensmiddag. Betalning kan ske antingen via PlusGiro 95 59 85 – 7 eller via faktura. Mer information vid anmälan.

Årets tema är Idrottsforskning i tiden och syftet med konferensen är att den ska bidra med vetenskapliga rön, både internationella och nationella.

“Föreläsare är inbjudna från både England och de nordiska länderna”, säger Jane Meckbach, projektledare för Svebi-konferensen på GIH. “På programmet finns också damlandslagets förbundskapten och GIH:s hedersdoktor Pia Sundhage, Tre kronors mentala rådgivare Pär Pettersson och forskare från GIH, Mälardalens högskola och många fler.”

Anmälan

Här kan du ta del av hela programmet och anmäla dig.

Har du frågor om konferensen är du välkommen att e-posta till denna adress. Sammanhållande för konferensen är Jane Meckbach.

Keynote speakers

Bild på Mike McNameeProfessor Mike McNamee är verksam vid Institutionen för filosofi, humaniora och juridik i vården, Swansea University. Hans huvudsakliga forskningsområden är i etik inom medicin, sjukvård och idrott. Han är före detta ordförande för den internationella sammanslutningen för idrottsfilosofi och grundade av British Phylosophy of Sport Association. Hans föreläsning har titeln “Conflicting ethics? Medicine, science and elite sport in the 21th century” och hålls på engelska.

 

Bild på Kathy ArmourProfessor Kathy Armour vid University of Birmingham har tidigare varit chef för avdelningen för idrott pedagogik och hade en stol vid Motion and Health Sciences vid Loughborough University. Hennes forskningsintresse är professionell lärande för lärare och tränare, och dess inverkan på ungdomars lärande i idrott och idrott. Hennes föreläsning heter “Why every child deserves professional teachers and coaches” och hålls på engelska.

Bild på Pär PetterssonPär Pettersson är doktor i psykologi och Tre Kronors mentala rådgivare. Pär delar med sig av sina erfarenheter av att få spelare att arbeta under press. Med hjälp av dialog och utbyte är det möjligt att nå balans mellan krav på lönsamhet och individernas behov av att kunna göra goda prestationer. Pär har även skrivit boken om management som heter Från Individ Till Lönsam Affär.

 

Bild på Pia SundhagePia Sundhage är förbundskapten och GIH:s hedersdoktor. Hon hargenom sin glada ledarstil och framgångsrika karriär som fotbollstränare imponerat vilket lett till bland annat OS-guld och ett VM-silver för USA. Hon blev även vald till Årets damtränare 2012 vid FIFA-galan.

 

Bild på Helena AnderssonHelena Andersson är fysiolog, fil. dr i idrott och är med i damlandslagets ledarstab. Hennes avhandling handlade om fysiologiska effekter av fotboll och om hur återhämtningsträning dagarna efter en match påverkar kroppen. Både Pia och Helena har studerat vid GIH.

Inledningstalare för Idrottsledarskap i tiden

Bild på Jonas StierProfessor Jonas Stier vid Mälardalens högskola har fått i uppdrag av Gymnastikförbundet att undersöka om tävlingsgymnaster utsätts för alltför hård press och om ledarkulturen är osund. Han har även skrivit boken Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier. Hans föreläsning heter “Idrottsledarskap i tiden”.

Inledningstalare för Föreningsidrott i tiden

Bild på Kari FastingProfessor Kari Fasting är forskare vid Norges Idrottshögskola. Hennes inriktning är idrott ur ett genusperspektiv och en del av hennes pågående projekt handlar om sexuella trakasserier i och utanför idrotten samt genusrelationer i sport med erfarenheter från de tjeckiska kvinnliga idrottarna. Professor Kari Fasting har fått utmärkelsen hedersmedlem av ISSA 2010. Hennes föreläsning heter “Att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp inom föreningsidrott”.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.