Offentlig folkehelse­arbeid og idretts- og helseideologien: Folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag

uk-flagIn English

Anne Tjønndal
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet


Troen på at idrettsdeltakelse bidrar til god helse er en av de mest påtrengende ideene i det moderne samfunn, og omtales ofte som ‘idretts- og helseideologien’ i internasjonal idrettssosiologi.  Idretts- og helseideologien forutsetter et perspektiv hvor forholdet mellom idrett og helse er lineært og positivt. Denne ideologien har vist seg å være vedvarende i europeisk velferdspolitikk. Denne artikkelen utforsker hvordan idretts- og helseideologien kommer til uttrykk hos offentlige ansatte i norsk folkehelsesektor når de forteller om deres erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag i offentlig folkehelsearbeid. Datamaterialet består av intervjuer med 24 folkehelsekoordinatorer på kommunalt nivå i Norge. Analysen viser hvordan samarbeid med frivillige idrettslag erfares som positivt og som en ressurs i offentlig folkehelsearbeid innen fysisk aktivitet, særlig når barn og ungdom er målgruppen. Materialet illustrerer hvordan informantene snakker om idrett som noe homogent helsefremmende, og som en arena med stort potensial for å bidra til å redusere sosial ulikhet i barn og ungdoms helse. Disse fortellingene viser hvordan sammenhengen mellom idrett og helse tas for gitt, og hvordan idretts- og helseideologien former forståelsen av frivillige idrettslag som potensielle folkehelseaktører.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 11 2020


ANNE TJØNNDAL er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet og førsteamanuensis II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Hennes forskning har fokusert på tema som sosial innovasjon, teknologi og digitalisering, kjønn og inkludering i idrett. Arbeidet hennes er publisert i flere internasjonale tidsskrift, deriblant Sociology of Sport Journal, International Review for the Sociology of Sport and European Journal for Sport and Society. Tjønndal er medlem av det Akademiet for Yngre Forskere (AYF).


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.