Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse og machiavellisk ledelse

uk-flagIn English

Trine Lise Andersen
Institutt for idrettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet


I denne artikkelen studeres lederstilen til landslagstrener i fotball i lys av toppfotballens rasjonalitet, der seier trumfer alt. Spørsmålet som drøftes er om treneren brukte både sin ofte kommuniserte transformasjonslederstil og en machiavellisk lederstil, og endret eventuelt balansen mellom disse lederstilene seg i forhold til lagets resultater. Antagelsen var at den machiavelliske lederstilen ville bli mer fremtredende når resultatene uteble. Dette skjedde ikke. Funnene viser at en ensidig transformasjonslederstil ikke er tilstrekkelig for å opprettholde autoritet internt og eksternt i en slik situasjon. Evnen til å balansere de to lederstilene virker nødvendig. Studien viser at intellektuell stimulering og involvering er to viktige dimensjoner å følge opp for å skape og opprettholde autoritet relatert til spillerne, spesielt når resultatene uteblir. Videre viser studien hvordan kommunikasjon og ‘medieledelse’ påvirker dynamikken mellom media og trener. Som en konklusjon fremhever studien viktigheten av at trenere må mestre ´flerretningsledelse´ for å bevare autoritet både internt og eksternt.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 11 2020


TRINE LISE ANDERSEN er for tiden ph.d.-kandidat ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for idrettsvitenskap. Dette arbeidet kombineres med å være avdelingsleder for Olympiatoppens regionale avdeling i Nord-Norge. Andersens viktigste forskningsinteresser er ledelse innen toppidrett. Doktoravhandlingen handler om lederskapets betydning i arbeidet med å fremme prestasjonskulturer i toppidrett, nærmere bestemt en casestudie av treneren for det norske herrelandslaget i fotball i periden 2014–2016.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.