Sport Science Meetup | Idrottsvetenskaplig digital seminarieserie 18–20 november 2020. Anmäl dig senast den 15 november 2020

Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet har nöjet att bjuda in till en idrottsvetenskaplig digital seminarieserie den 18–20 november 2020. Detta digitala event är tänkt som en försmak på SVEBI-konferensen som kommer att arrangeras i Malmö 17–19 november 2021. Vi ser seminariet som ett tillfälle för det idrottsvetenskapliga forskarnätverket att utbyta erfarenheter trots att den årliga SVEBI-konferensen inte kan arrangeras som vanligt i år till följd av coronapandemin,

Sport Science Meetup är gratis och öppet för alla intresserade. Anmäl dig här senast 15 november: https://tinyurl.com/yxj4mz2n. Länk till det digitala rummet skickas ut till anmälda deltagare 17 november.

Program

Onsdag 18 november – Tema: Idrottsforskning & COVID-19

09.00 (det digitala rummet öppnar kl. 8.45)
Välkommen, Torun Mattsson, Prefekt Institutionen Idrottsvetenskap, MAU. Därefter:

Idrott och COVID19

   • Presentation av det pågående projektet Röster från en stängd idrottsvärld: Coronakrisen som en möjlig grund för utveckling, Susanna Hedenborg.
   • Karin Andersson, Sara Karlén och Jens Radmann presenterar projektets olika delstudier samt preliminära resultat med utgångspunkt i idrottssupportrars, idrottsledares och idrottsutövares perspektiv på idrottsintresse under den pågående Corona pandemin. (Länk till artikel om projektet på idrottsforum.org: https://idrottsforum.org/feature-anderssonetal200916/)
   • Efterföljande diskussioner kring ämnet COVID19 och idrott

10.25 PAUS

10.45 Parallella sessioner

Seminarium: Ämneskunskaper i rörelse

Målgrupp: Lärarutbildarna vid idrottslärarutbildningarna och övriga intresserade

   • Introduktion av Håkan Larsson och Jan-Eric Ekberg
   • Torun Mattsson och Mats Johnsson presenterar en studie om studenters och lärares erfarenheter av digital undervisning på ämneslärarprogrammet under den pågående Corona pandemin. Dans på distans – digital undervisning i en kroppslig praktik på idrottslärarutbildning

Efterföljande diskussion om ämneskunskaper i rörelse och relaterat till Corona: vad innebär digital undervisning för vår förståelse av ämneskunskaper i rörelse?

Doktorandseminarium: Att bedriva forskning på distans
Målgrupp: Doktorander

   • Introduktion och presentation av Centrum för idrottsforskning, Christine Dartsch Nilsson, Föreståndare CIF
   • Föreläsning av Martin Berg, professor i medieteknik vid Malmö Universitet, om att forska om och med internet.
   • Efterföljande diskussioner och erfarenhetsutbyte om att bedriva forskning när det mesta sker på distans.

12.15 Lunchpaus

13.15 Seminarium: Nationella friluftsgruppen
Målgrupp: alla som arbetar eller forskar i friluftsliv

   • Karin Andersson, Andreas Isgren Karlsson och Maria Howding, doktorander som ingår i forskarskolan för idrottslärarutbildare, presenterar sina projekt i friluftsliv.
   • Erfarenhetsutbyte kring hur corona påverkat den friluftsundervisning som bedrivs vid våra lärosäten.

Torsdag 19 november – Tema: Idrott, hälsa & generation

9.00 Utveckling inom svensk elitidrott, Malmö Idrottsakademi Anmälan till denna session sker via Malmö Idrottsakademi, klicka här!

   • Frukostsamtal med Peter Gerhardsson och Renée Slegers
    Svenska fotbollslandslagets förbundskapten, Peter Gerhardsson, pratar om ledarskap, generationsväxling och spelarutveckling, tillsammans med FC Rosengårds Dam B-tränare och före detta holländska landslagsspelaren Renée Slegers. Klicka här för mer information

Paus

10.30 Idrott, hälsa & generation:

   • Presentation av CIF:s och Ungdomsbarometerns studie om ungas syn på idrott, motion och hälsa, Johan R Norberg, utredare på CIF, presenterar resultat från 2019 års uppföljning av statens stöd till idrotten samt data från Ungdomsbarometerns studie En engagerad idrottsgeneration.
   • Karin Book presenterar projektet Equalizer – ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. Projektet syftar till att utveckla verktyg för att göra existerande aktivitetsplatser mer jämställda och inkluderande och, kopplat till detta, identifiera och ifrågasätta normer som skapas på olika aktivitetsplatser.
   • Efterföljande paneldiskussion

12.15 Lunchpaus

13.00 SVEBI årsmöte

Öppet för medlemmar i SVEBI 2020/21, för mer information se SVEBI:s hemsida: http://www.svebi.se


Fredag 20 november – Tema: idrott, miljö & hållbarhet

9.00 (Det digitala rummet öppnar kl. 8.45)

Presentation SVEBIs bästa uppsats 2020

   • Lisa Svärling, Stockholms universitet, presenterar sin uppsats med titeln “Space, pace and grace – affective room(s) for change”. Presentationen sker på svenska. Därefter möjlighet att ställa frågor

Paus

Session: Idrott, miljö och hållbarhet

   • Miljön ­– 1900-talets bästa idé? Sverker Sörlin
    Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan och därtill aktiv inom det idrottsvetenskapliga fältet.
   • Susanna Hedenborg och Daniel Svensson presenterar projektet: Sport and Outdoor Mistra -Towards Sustainable Sport and Outdoor Recreation.
   • Efterföljande diskussioner på temat Idrott, miljö och hållbarhet.

Därefter

   • Välkommen till SVEBI konferensen 2021, Erwin Apitzsch, ordförande SVEBI.
   • Avslutning och Summering, Torun Mattsson, Prefekt Institutionen för idrottsvetenskap, MAU.

12.15 Slut


Vi ser fram emot att träffa er den 18–20 november!

Kontaktperson:
Lovisa Broms Lovisa.broms@mau.se

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.