Rapport om matchfixning från Brottsförebyggande rådet (Brå)

matchfixningMatchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.
Rapporten beskriver de olika typer av initiativtagare som tros ligga bakom matchfixningen i Sverige. Den redogör också för hur de värvar personer inom idrottsrörelsen och hur de finansierar och administrerar vadslagning på de manipulerade matcherna.

Undersökningen bygger på en genomgång av förundersökningar och annan dokumentation från rättsväsendet, Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet, samt på intervjuer med myndighetspersoner, representanter för spelbolag, idrottsorganisationer och idrottare. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder riktade till idrottsrörelsen, spelmarknaden, rättsväsendet och berörda beslutsfattare.

Fakta i målet:

  • Titel: Matchfixning: Manipulation av matcher och spelmarknad
  • Författare: Erik Nilsson, Melai Lekhamo, Daniel Vesterhav och Lars Korsell
  • Publikationsår: 2015
  • Rapport: 2015:18
  • ISBN 978-91-87335-52-5
  • URN:NBN: urn:nbn:se:bra-616

Projektet är genomfört i samarbete med Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel.

Ladda ner rapporten som portabel datafil (pdf) här.

Eller beställ en tryckt rapport för 205 SEK inkl. moms här.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.