Professorer i idrotts- och hälsovetenskap till Högskolan Dalarna. Ansökan senast 2013-07-10

0
17

hogskolan-dalarnaHögskolan Dalarna söker två professorer i idrotts- och hälsovetenskap, varav en med humanbiologisk inriktning och en med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning.

Ämnet och huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap etablerades 2009 vid Högskolan Dalarna. Ämnet har en tvärvetenskaplig karaktär och inrymmer verksamhet med humanbiologisk, sociologisk, psykologisk, filosofisk och pedagogisk inriktning.  Ämnet bedriver två idrottstränarprogram (inriktning prestation och hälsa), men bidrar också med kurser och personal i lärarprogrammet och Sport Management-programmet samt ger fristående kurser och uppdragsutbildningar. Ämnets forskare och doktorander är i första hand knutna till forskningsprofilerna Hälsa och välfärd och Utbildning och lärande. Ämnets samverkan domineras idag av det EU-finansierade projektet Dala Sports Academy (DSA), vars huvudsyfte är att sammanlänka utbildning, forskning och näringsliv. Inom DSA verkar både projektanställda och lärarpersonal.

Det är viktigt att den rekryterades forskning har bäring på forskningsprofilen Hälsa och välfärd (http://www.du.se/sv/Forskning/Forskningsprofiler/Halsa-och-valfard/), och att intresse finns för samverkan med andra forskare inom forskningsprofilen, inte minst för att bidra till målsättningen att erhålla forskarutbildningsrättigheter inom detta område.

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Professor-i-idrotts–och-halsovetenskap-med-humanbiologisk-inriktning-/

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Professor-i-idrotts–och-halsovetenskap-med-samhalls—eller-beteendevetenskaplig-inriktning-/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.