Sportjournalistik på amerikanska

Marit Nybelius
Högskolan i Dalarna Brad Schultz
Sports Media: Reporting, Producing and Planning
281 sidor, hft., ill, CD-ROM.
Burlington, MA: Elsevier Focal Press2005
ISBN 0-240-80731-6


Brad Schultz har i boken Sports Media i det närmaste åstadkommit en handbok i hur man arbetar som sportreporter i USA. Det första kapitlet ger dock en kort historia om sportjournalismens historia och utveckling och boken avslutas med 50 sidor intressanta diskussionsämnen, men var är teorierna och de vetenskapliga undersökningarna som kan fördjupa diskussionen?Schultz börjar med att beskriva hur sportjournalistikens historia och utveckling har sett ut i USA. Men den är ytlig och nästan uteslutande fokuserad på USA. Även om Gary Whannels bokMedia Sport Stars är västerlandsfokuserad, ger den en mer global och djupare beskrivning av sportjournalistikens utveckling och historia. De efterföljande kapitlen är mer eller mindre an handbok i hur man arbetar som sportreporter, allt från rapportering till produktion och planering, i USA. Förmodligen är det en bra bok för studenter som är i början av sin sportjournalistutbildning och som snart ska ut och göra sin första praktik,  möjligtvis är den också intressant även för dem som undrar exakt hur det går till att arbeta som reporter. När man läser boken får man dock aldrig glömma att den helt uteslutande handlar om USA, och att flera av de arbetsaspekter som Schultz redogör för inte stämmer in på andra länder och att det ibland kan vara svårt att känna igen sig i boken om man inte är amerikan och arbetar med collegesport.

Först från och med sidan 181 börjar boken sakta att skaka av sig handboksepitetet och bli något mer diskuterande, och de sista kapitlen handlar om etik, kön och ras och att arbeta inom branschen. Dock måste man även här komma ihåg att boken är helt fokuserad på USA och att förhållandena hela tiden måste översättas till situationer som är specifika för till exempel Sverige eller olika idrotter. När Schultz till exempel förklarar hur det är att arbeta som informatör och medieansvarig för idrotter på olika colleges går det till stor del att jämföra med hur det är att arbeta på olika idrottsförbund i Sverige.  De sista tre kapitlen blir mer djupgående, men istället för att göra ordentliga undersökningar, byggda på olika teorier, väljer Schultz att göra enstaka intervjuer med personer som passar in i det ämne som kapitlet handlar om, vilket resulterar i att nyfikenhet och intresse uppstår. Lagom till att det är dags för analyser, jämförelser och adekvata undersökningar tar emellertid intervjuerna slut, och som läsare känner man ett behov av en fortsatt diskussion och mer kompletta svar än de som boken tillhandahåller. Det är synd. Kapitlet som handlar om kön och att arbeta inom sportjournalistik som kvinna diskuteras utifrån kvinnans perspektiv. Ofta när det ämnet behandlas både vetenskapligt och i medierna är det ur perspektivet hur andra anser att kvinnan behandlas och inte hur kvinnan själv upplever situationen.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag boken till studenter som behöver en handbok när de ska ut på praktik första gången och förhoppningsvis kan forskare och andra intressenter läsa de sista kapitlen för att sedan fortsätta arbetet och den diskussion som inte känns komplett i den här boken.

 

©   Marit Nybelius 2006


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Samfundslitteratur.dk
Køb bogen fra Samfundslitteratur.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.