Ny på forskarlistan: Daniel Svensson, Kungliga Tekniska Högskolan

Vi välkomnar Daniel Svensson till forskarlistan. Daniel är doktorand vid KTH i Stockholm och knuten till Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Han kommer från idéhistoria vid Göteborgs universitet, där han studerade synen på landskap och natur i Sverige under 1800- och 1900-talen, bland annat i texter av Dag Hammarskjöld och Wilhelm Peterson-Berger. Dessa studier knyter an till hand nuvarande forskning via friluftslivet och idéer om den mänskliga kroppen i naturen.

Daniels avhandlingsprojekt handlar om vetenskapliggörandet av träning för längdskidåkning. Fokus är på perioden cirka 1940–1970 och målet är att studera möten mellan vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap i relation till skididrotten.  Han ska undersöka hur och varför vetenskapliga träningsmetoder för längdåkning utarbetats och hur dessa har påverkat åkare och tränare.

Daniel Svensson är därtill poet. 2010 publicerades diktsamlingen I väntan på nästa promenör (Landvetter: Oppenheim).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.