”Motion under mikroskop” – ECSS-föredrag på UR/Kunskapskanalen, 5–6 oktober 2015

Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns Universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet.
Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns Universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. (Måndag den 5 oktober, 15:45.)

Måndag 5 oktober

14.00 Hur påverkar 15 % skillnad av kolhydratintag cyklister
Alaeddine El-Chab, forskare vid Oxford Brookes universitet har undersökt effekten av en 15 % skillnad i kolhydratintag hos professionella cyklister. Hur påverkas till exempel prestanda och biomarkörer i blodet? Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.10 Hur påverkas aptiten efter träning av det du äter under träning
Fenghua Sun från Hong Kong Institute of Education har forskat om hur de olika lösningar och intag som förbrukas under ett träningspass påverkar aptiten efter passet. Här berättar han om resultaten. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.25 Vad är rätt mängd kolhydrater?
En studie om vilken effekten av mängden av kolhydrater har under träning, med fokus på lever och muskel. Andy King, forskare vid Leeds Beckett Universitet berättar här sina studier av cyklister. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.40 Effekterna av en 5-dagars fasteperiod
Fasta har en lång tradition över hela världen. Det görs av kulturella, religiösa, andliga eller medicinska skäl. Det är känt för att minska bland annat inflammation, fetma och vissa kroniska sjukdomar. Angi Eibl, doktor vid Ruhr-Universität, har analyserat effekterna på prestationen, av en 5-dagars fasteperiod. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.55 Energilagring och återhämtning
Robin Rosset Universitetet Lausanne universitet har studerat högfettsdieter kontra lågfettsdieter. Hur påverkar och beter sig kroppen i förbränning vid olika intag av fett? Här presentarar han sina resultat. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.05 Fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdom hos ungdomar
Ökning av fetma, typ 2-diabetes och inaktivitet hos unga människor kan hindra kampen mot hjärt-kärlsjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödlighet, sjukdom och sjukvårdskostnader i västvärlden.Professor Daniel Green vid University of Western Australia förklarar. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.45 Fysisk aktivitet och livsstilsrelaterade sjukdomar
Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra vaskulära funktioner i flera organ, inklusive skelettmuskulatur och minskat blodtryck. Professor Ylva Hellsten från Köpenhamns Universitet berättar om vad som sker i kärlen vid regelbunden fysisk aktivitet. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

16.05 Rörelser, flöde och hjärt-kärlsjukdomar
Stefan Mortense, doktor vid Syddansk Universitet, talar om funktionell sympatholysis som en orsak till minskat skelettmuskel-blodflöde och betydelsen av fysisk aktivitet. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

16.30 Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriär och hälsa
Vad skiljer mellan män och kvinnor i karriären och vilka olika prioriteringar kan man se? Stressforskaren Anna Nyberg har studerat kvinnliga chefer och kartlagt jämställdheten i Sverige, yrkesval utifrån kön och ansvarsfördelning i hemmet mellan män och kvinnor. Arrangör: Stockholms universitet.

Tisdag 6 oktober

14.00 Sport och fysisk aktivitet för en hållbar kropp
Våra uppfattningar om den fysiskt aktiva människokroppen har en lång historia. Susanna Hedenborg, professor vid Malmö universitet diskuterar de övergripande idéerna om den fysiskt aktiva människokroppen, från forntid till nutid. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.20 Den äldre muskeln, åldring eller oanvänd?
Vad är orsaken till minskad muskelmassa och muskelfunktion? Hur mycket beror på åldrandet och vad har andra orsaker? Stephen Harridge professor på Kings College i London, berättar att vi måste omvärdera våra uppfattningar vad det gäller åldrande, träning, och fysisk funktionalitet. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.45 Gång som fysisk aktivitet hos unga kvinnor
Hideaki Kumahara, lektor vid Nakamura Gakuen University, har studerat om steg per dag är ett tillräckligt alternativ för ett måttlig till hög fysisk aktivitet (MVPA) hos unga kvinnor. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.50 Internet och fysisk aktivitet hos ungdomer
Christopher Grieben vid German Sport University i Köln har forskat i hur insatser via internet kan få ungdomar mer fysiskt aktiva. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

14.55 Är ungdomar med fysiskt aktiva vänner även det själva?
Studier visar att barn som har fysiskt aktiva vänner till högre grad är fysiskt aktiva även själva. En ny studie i Sverige, Norge och Litauen har undersökt om det gäller även ungdomar. Vita Karvelyte från Lithuanian Sports University berättar. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.00 Hur påverkar bostad och livsstil ungdomars hälsa?
Anna Farkas från University of Physical Education i Budapest har undersökt hur livsstil, bostad, glesbygd kontra stadsliv påverkar ungdomars hälsa. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.05 Träning för elitroddare
Vad krävs för träning för att skapa roddare i världsklass? Hur mycket ska de träna och hur länge ska de vila? Peter Moller Christensen vid Köpenhamns Universitet berättar. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.30 Prestanda och utbildning i längdåkning
Hans-Christer Holmberg, professor vid mittuniversitetet, berättar hur integrationen av fysiologiska och biomekaniska tillvägagångssätt bidrar till en mer detaljerad analys av faktorer för prestandan hos längdskidåkare. Och hur det kan främja betydande förbättringar. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

15.50 Att träna elitlöpare
Hur vinner man ett maraton? Vad är de fysiologiska orsakerna till att vissa löpare klarar mer och andra mindre? Dr. Andy Jones är professor i tillämpad fysiologi. Hans forskningsområde inkluderar elitidrottares fysiologiska prestation, kontrollen av och begränsningar i muskelsyreförbrukning under träning. Andy Jonas var rådgivare till världsrekordhållaren i maraton Paula Radcliffe. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

16.15 24 veckor med beta-alanin
Bryan Saunders vid University of Sao Paulo har forskat i hur tjugofyra veckors beta-alanin-tillskott påverkar kliniska markörer för njur-, lever- och muskelfunktion. Här berättar han om resultatet och hur det kan påverka elitidrotten på kort sikt. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

16.25 Effekterna av beta-alanin-tillskott på ämnesomsättningen
Beta-alanin tillskott kan öka kortvarig, högintensiv prestanda. Trots detta förblir flera frågor obesvarade när det gäller effekterna av beta-alanin-tillskott på energiförsörjningen, acidos och metabolit ackumulering. Phillip Bellinger vid Griffith University berättar om sin forskning. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

16.40 Proteinintag enlig kostplan för elitidrottare
De fysiska krav som ställs på elitidrottare kräver optimalt proteinintag för att maximera prestanda, hjälpa till i återhämtningen och förebygga sjukdom och skada. Brooke Devlin vid La Trobe University har forskat om intag av proteiner hos elitidrottare. Arrangör: European sports science conference (ECSS).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.