Anpassad fysisk aktivitet för idrottslärare

Anne-Merete Kissow
Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde Lauren J. Lieberman (red)
Paraeducators in Physical Education: A Training Guide to Roles and Responsibilities
141 sidor, hft., ill., CD-ROM.
Champaign, IL: Human Kinetics 2007
ISBN 978-0-7360-6804-8


Bogen Paraeducators in Physical Education: A Training Guide to Roles and Responsibilities er en lærebog for støttelærere til børn med nedsat funktionsevne i idrætsundervisningen i skolen.

Bogen er bygget op over emner, som er vigtige at kende til som støttelærer. Den er tænkt som en hjælp til kommunikation mellem idrætslærer og støttelærer. Hensigten er at give støttelæreren en forståelse af faget og formålet med idræt, hans/hendes rolle og ansvar i idrætstimerne, strategier for kommunikation og samarbejde og almene pædagogiske redskaber.

Bogens syv kapitler omhandler følgende: Hvad er idræt, hvorfor er det vigtigt, at alle kan deltage i skolens idrætstimer og hvordan sikres dette? Hvad er støttelærerens roller og ansvar i idrætstimerne? Hvordan sikre et frugtbart samarbejde og en god kommunikation mellem støttelærer og idrætslærer og hvordan skabe et trygt læringsmiljø for eleverne? Hvordan håndtere vanskelig adfærd hos elever på en positiv og konstruktiv måde? Hvilke strategier og principper skal man anvende for undervisning, og hvordan tilpasses undervisningen til den enkeltes behov? Forskellige metoder til test og vurdering af færdigheder, og støttelærerens rolle i den forbindelse. Individuelle læreplaner og hvordan støttelæreren kan medvirke til at anspore til social adfærd.

En række forskellige personer har bidraget til bogen. De fleste kapitler har to forfattere – en professionel fra en højere uddannelse og en praktiker. Dette for at gøre indholdet autentisk i forhold til praksis. Bogen er forsynet med eksempler, fotos, figurer og oversigter, der gør læsningen let og overskuelig. Det virker især inspirerende for læsningen, at hvert kapitel indledes med en lille fortælling fra virkeligheden, som sætter fokus på de problemstillinger, der derefter omtales i kapitlet.

De 11 appendix-afsnit giver i oversigtsform yderligere information om støttelærerens ansvarsområder, idrætsterminologi og ideer til at motivere til fysisk aktivitet uden for undervisningen. Der er en beskrivelse af en række forskellige handicaps, hvad man især skal tænke på i idrætsundervisningen og tilhørende tips til støttelæreren i forhold til det omtalte handicap.  Af mere praktisk pædagogisk art kan nævnet afsnittene om tilpassede vandaktiviteter, løfteteknik, førstehjælp samt en meget inspirerende oversigt over, hvordan man på 99 måder giver positiv feed back til eleverne.

Til bogen hører en CD-rom med undervisningsmateriale i form af udleveringsark til hvert kapitel og power point slides, som kan bruges til undervisning og instruktion af støttelæreren.

Bogen giver fin inspiration i forhold til de opgaver, som støttelærere i idræt vil kunne påtage sig. Den kommer godt omkring de områder, der synes vigtige for støttelærere at have kundskab om, og den er relativt let tilgængelig i sin fremstilling af emnet.

Inden for de nordiske lande er der forskellige måder at anvende støttelærere på i idrætsundervisningen, ligesom lovgivningen er forskellig og også afviger fra de amerikanske forhold, der beskrives i bogen.

Det betyder muligvis, at de afsnit, der handler om områdets historiske udvikling i USA, standarder for uddannelse og oplysninger om, hvordan støtteordninger organiseres, kan have begrænset overføringsværdi til systemerne i de nordiske lande. Det samme gælder de faglige niveau og forventninger til støttelærerens kompetencer.

Fra et nordisk perspektiv vil man nok visse steder i bogen opleve, at den pædagogiske indfaldsvinkel til undervisning af elever med særlige behov er anderledes i USA end her. Dette kan imidlertid bidrage til frugtbar refleksion over, hvad der skal til for at sikre, at elever med handicap får den bedst mulige støtte i idrætsundervisningen.

Sproget vil muligvis udgøre en barriere, så bogen ikke direkte vil kunne anvendes som lærebog for støttelærere i de nordiske lande. Men som den er, giver den et rigtig godt bud på, hvilke kundskaber der er nyttige og nødvendige for støttelærere i idræt. Som læser står man tilbage med en klar opfattelse af, hvor betydningsfuld en ressource støttelærere er, når det drejer sig om at give elever med handicap mulighed for at deltage i idrætstimerne, og der er meget inspiration at hente til udvikling af undervisningsmateriale på steder, hvor man uddanner personer til støttelærerfunktionen. 

 

 

 

© Anne-Merete Kissow 2009


Köp boken från Bokus.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra eLounge.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.