Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention. Pernilla Hedström disputerar i idrottsvetenskap den 17 juni 2016

hedstromPernilla Hedström – doktorand i Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) –  disputerar i ämnet idrottsvetenskap den 17 juni kl 13. Disputationen äger rum i Nyquistsalen, 9C203, Karlstads universitet. Avhandlingens titel är Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention.

Fakultetsopponent är professor Elisabeth Fosse, Universitetet i Bergen

Ledamöter i betygsnämnden är bitr professor Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet, docent Ingegerd Ericsson, Malmö högskola, och docent Girma Berhanu, Göteborgs universitet.

Huvudhandledare är professor Göran Patriksson, Göteborgs universitet och bihandledare är docent Peter Korp, Göteborgs universitet och universitetslektor Christian Augustsson, Karlstads universitet.


Både internationell och svensk forskning har visat att dagens barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva än tidigare generationer och stillasittande fritidsalternativ blir alltmer vanliga. Många unga når heller inte upp till de rekommendationer om fysisk aktivitet som internationella och nationella hälsoorganisationer föreslår. Idrottsrörelsen har också problem med att attrahera barn och ungdomar i lika hög utsträckning som förr. För mycket inaktiv tid såsom motorburna transporter till och från skolan, stillasittande skolarbete och alltför mycket skärmtid kan också ha en negativ inverkan på de ungas hälsa. Därför är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva alternativ som kan inspirera barn till att etablera hälsofrämjande beteenden i unga år.

Pernilla Hedström
Pernilla Hedström

Skolan, där de allra flesta barn tillbringar en stor del av sin vakna tid, är en betydelsefull arena som kan utvecklas till en miljö som uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Därför valdes skolan som implementeringsarena för en hälsoinriktad intervention, ”Hälsocoachprojektet”, som pågick under två år i en grundskola, där en hälsocoach anställdes på deltid. Hälsocoachens huvudsakliga uppdrag var att främja barnens dagliga fysiska aktivitet. Resultaten från denna satsning på en hälsocoach i skolan presenteras i denna avhandling.

Pernilla Hedström arbetar som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet. Efter att ha medverkat i flera hälsoinriktade projekt har hon från 2009 varit doktorand i den Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI. Hon har ett stort intresse för fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande insatser.

Abstract

Young school children in Sweden spend today less time taking part in physical activities, compared to what they did 15-20 years ago. Physical activity is a major health component, which can make children maintain or increase their health. Earlier research has shown that a minimum of 60-90 minutes a day of physical activity is needed for young children to develop good health.

The purpose of this study is to explore a longitudinal (two years) health coach intervention, focusing on the effects and experiences of expanded physical activities in an elementary school, managed by a health coach.

The research team planned the health coach intervention based on the theoretical model; Youth Physical Activity Promotion Model (YPAPM) (Welk, 1999). In the study, quantitative and qualitative data have been collected over a period of two years.

Analysis has shown that the health promotion activities attracted even those children who usually do not like the PE classes. These children like playful activities where they can feel athletic competent and involved. The Health Coach project did not significantly improve the students’ healthy lifestyles, at least not in the short term, even if the children had learned new lessons about how to promote their own health.

This study has shown that a health coach in school could be needed, but this position needs to be full-time, because it requires more efforts to increase children’s physical activity. It is also important that the health coach has the right qualification and receive support from the head master and from the class teacher.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.