Førsteamanuensis i vitenskapelige metoder til Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) har som vitenskapelig høgskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 220 ansatte og 1500 studenter. Høgskolen har godt utbygde fasiliteter for undervisning og forskning, og det foregår i dag spennende FoU-virksomhet med bl. a. internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsrelaterte områder. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


scientist-at-workFørsteamanuensis i vitenskapelige metoder

Det er ledig fast stilling som førsteamanuensis i kvantitative vitenskapelige metoder og statistikk ved Norges idrettshøgskole. Den som tilsettes er tiltenkt et samordnende ansvar for metodeundervisningen ved NIH på bachelor- og masternivå. Stillingen vil også innebære undervisning og veiledning i kvantitativ metode og statistikk samt forskning. Organisatorisk vil stillingen knyttes til den seksjonen med størst relevans for fagprofilen til den som tilsettes.

Krav til kompetanse

Den som tilsettes må ha doktorgrad innenfor idrettsvitenskap eller doktorgrad på idrettsrelevante tema og kunne dokumentere kompetanse i anvendelse av kvantitative vitenskapelige metoder og statistikk. Det vil være krav til relevant undervisnings- og veiledererfaring. Det vil være en klar fordel med erfaring fra administrasjon av tilsvarende emner i universitets- og høgskolesektoren.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet, relevans og omfang av de vitenskapelige arbeidene. I vurderingen legges det særlig vekt på forskning av nyere dato og på solid bruk av kvantitativ vitenskapelig metode og statistikk
  • Relevans og omfang av undervisnings- og veiledererfaring
  • Relevans og omfang av erfaring med administrasjon av studier
  • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig og offentlig formidling
  • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser som førsteamanuensis i stillingskode 1011. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Andre opplysninger

Aktuelle kandidater må påregne å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsammesetning, samt å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

  • Rektor Sigmund Loland, e-mail: sigmund.loland@nih.no
  • HR-rådgiver Hanne Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen på vår hjemmeside www.nih.no innen 19. mars 2013.

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk via vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn fire eksemplarer av kopier av søknadsbrev, vitnemål, attester og andre vedlegg som er relevante for stillingen, vitenskapelige arbeider, samt en fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn. Man kan sende inn maksimalt 10 vitenskapelige arbeider, og disse skal være nummerert og sortert i fire bunker.

Søknadene sendes Norges idrettshøgskole, Personal- og økonomiavdelingen, Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 Oslo.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.