Forskarprofil | Josefin Eman, Umeå universitet


josefin-emanBefattning

  • FD, universitetslektor

Adress

  • Sociologiska institutionen, Umeå universitet, SE-901 87 Umeå
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Åldrande, genus, kropp och sport

Pågående projekt

  • Verksam inom forskningsprojektet Welfare and Work in an Ageing Society finansierat av FAS. Bedriver forskning om män och kvinnor som är idrottsligt aktiva i hög ålder

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-05-22

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.