Forskarprofil | Johan R Norberg, Malmö högskola


johan-r-norberg

Befattning

  • Fil dr i historia, docent i idrottsvetenskap, utredare vid Centrum för idrottsforskning, sekreterare Idrottsstödsutredningen

Adress

  • Institutionen för idrottsveternskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottspolitik

Pågående projekt

  • Idrottsrörelsens spelberoende. En studie av statens idrottsstöd genom spel och lotterier

Publikationer i urval

  • Norberg, Johan R, 2011, ”A Contract Reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement” in International Journal of Sport Policy and Politics Volume 3 nr 3, p. 311-325
  • Bergsgard, Nils-Asle & Norberg, Johan R, 2010, “Sports policy and politics – the Scandinavian way”, (with) in Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics, Volume 13 Issue 4, p. 567-582
  • Norberg, Johan R & Paul Sjöblom, 2012, ”The Swedish elite sport system – or the lack of it?”, Sven Andersen & Lars Tore Ronglan (eds.). Nordic elite sport – is organization and leadership the key? Oslo: Norwegian University Press, p. 62-82
  • Norberg, Johan R, 2010, “The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society – some remarks”, in Adalbert Evers & Anette Zimmer (eds.) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden. Bremen: Nomos Verlag, p. 183-201
  • Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970 (Stockholm 2004)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-01-30

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.