Ypperligt och bläddervänligt om idrottsmedicin

Torsten Buhre
Idrottsvetenskap, Malmö högskola Peter Brukner, Karim Khan & John Kron
The Encyclopedia of Exercise, Sport and Health
501 sid, hft.
St Leonards, NSW: Allen & Unwin 2004


När jag läser överskriften blir jag positivt inspirerad. Jag får associationer till ett salutogent tillvägagångssätt och hoppas att encyklopedin är till för att jag ska kunna utveckla min hälsa genom aktivitet och idrott. Detta faller ganska snart när jag dels läser igenom de olika begreppen som finns i alfabetisk ordning, och även noggrant tar mig igenom inledningen. Det är inte konstigt att inriktningen blir mer av en patologisk natur än salutogent. Boken är skriven av idrottsmedicinsk skolade läkare, Brukner och Kahn, samt Kron, en sjukgymnast (physiotherapist). Trots att de besitter en stor portion kunskap och erfarenhet, får aldrig encyklopedin den positiva inriktningen som titeln lockar med.

Många av begreppen förklaras på ett charmant sätt, utförligt med både bilder (för inspirationens skull), diagram (för en anatomisk förståelse), och tabeller (för att skapa en helhetsförståelse). Noggrannheten är tydlig på det idrottsmedicinska, anatomiska och biomekaniska planet. De flesta idrottsskador finns beskrivna, med tillhörande åtgärder då det gäller akuta behandlingar.

En bredare förståelse för dessa begrepp kan de flesta läsare skapa sig genom noggrant läsa sig igenom encyklopedin. Relaterade och sammanhörande begrepp är kursiverade i texten. Dessa är också sammankopplade i ett pedagogiskt förlopp. Ex. Neuromuscular fatigue (neuromuskulär trötthet) är kopplat till motor units (motorisk enhet) och neurotransmitter. Neurotransmitter är sedan kopplat till acetylcholine. Vilket gör att läsaren kan själv bestämma djupet på den kunskapen som han/hon vill inhämta i ämnet. Det omvända förloppet finns också, vilket gör att läsaren kan skapa sig en tydlig helhet om hur olika begrepp samverkar och skapar en helhet.

Vissa psykologiska begrepp har smugit sig in i texten, ett par exempel på detta är over-confidence och arousal. Det förlorar sin betydelse i den något förenklade förklaringen om vilka mekanismer som skulle kunna styra och verka igenom detta begrepp. Även begrepp som Home-field advantage (att spela på hemma plan) får sin psykologiska förklaring. Ett tillägg i titeln och en breddning av den psykologiska delen av det idrottsvetenskapliga fältet hade gjort att boken skulle vara en värdefull hjälp för alla studenter både på ett idrottsvetenskapligt program och ett sjukgymnastiskt program.

Då det gäller den sportsmässiga biten, har den naturligtvis sitt ursprung i den australiensiska kulturen, varför idrotter som rugby, cricket, och begreppet rugby union får sina förklaringar. Detta kan te sig mindre relevant för den allmänt idrottsintresserade svensken. Dessutom finns enkla beskrivningar på sådana hälsoinriktade företeelser som Tai-Chi och Yoga. Dessa båda har också underrubriker som hälsomässiga fördelar och skaderisker. Då det gäller de traditionella idrotterna så som tennis och simning, finns där förtydligande om det biomekaniska förloppet i dessa specifika idrotter och vilka leder som är speciellt utsatta för överdriven stress.

De träningsfysiologiska begreppen förklaras på ett enkelt och tydligt sätt. Övergripande rubriker som uthållighetsträning, hydrering, och träning under graviditet beskrivs i längre avsnitt på ett sammanfattande sätt. Detta kan skapa en enkel och grundläggande förståelse hos läsaren. Det blir en inspirations- och lärande källa för den allmänt intresserade.

Även om bokens intention är att få människor att träna mer rätt och hälsosamt, så är min känsla av boken, att den är mer riktad till dem av oss som vill förstå våra sjukdomar och idrottsskador på en djupare nivå. Detta i sig är inget direkt problem, men jag, personligen, skulle ha skapat en bättre balans mellan den patologiska delen och den salutogena delen av boken.

Slutligen vill jag dock återigen framhäva att ur det idrottsmedicinska perspektivet är det en ypperlig bok, då det gäller att förtydliga och snabbt skapa förståelse av ibland komplexa problem. Boken gör det framför allt genom sina diagram och tabeller som också gör att läsningen blir stimulerande, lärorik och framförallt underhållande. Tar läsaren sig tid att bläddra i boken dyker där upp många godbitar för den allmänt intresserade, men även för studenter, som vill förtydliga sin kunskap inom detta breda fält.

 

Köp boken från AdLibris.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.