Jubileumsskriften – förtjänster och frustration

Torbjörn Andersson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola


Bengt Olof Eskilsson
Min syn på Strand och vad gjorde farfar när seklet var ungt?
188 sidor, ill.
Hudiksvall: Strands idrottsförening 2001


Idrottsföreningars jubileumsskrifter är en lika gammal som säregen genre inom sportlitteraturens värld. Den har i princip funnits med från idrottens begynnelse då många klubbar började ge ut minnesskrifter efter bara fem års verksamhet. Under årens lopp har otaliga alster givits ut då en idrottsförening som regel åtminstone har velat markera sitt tioårs-, tjugofemårs-, femtioårs- och hundraårsjubileum med en speciell skrift eller bok.

Dessa skrifter har förstås varit av kraftigt skiftande kvalitet och omfång, men huvudtendensen är ändå den att vi i våra dagar – då alltfler klubbar nått 100-årsstrecket – har att göra med alltmer seriösa och anslående verk. Denna trend inleddes nog under 1990-talets början då de tunga föreningarna AIK, Djurgården och GAIS kom ut med storslagna jubileumsböcker. På något vis är det som om den idrottsliga rivaliteten även existerar inom jubileumsböckernas värld. Det har gällt att inte litterärt – eller kanske snarare layout- och längdmässigt – bräckas av en klassisk rival. Att de böcker som givits ut blivit allt bättre har också gjort att amatörhistoriker tillhörande mindre klubbar gett sig i kast med ambitiösa jubileumsboksprojekt. På så vis har idrotten sent omsider närmast inlemmats i den lokala ”Gräv där du står”-rörelsen, som påbörjades inom arbetarrörelsens led.

Ett verk i denna anda kan Bengt Olof Eskilssons Min syn på Strand och vad gjorde farfar när seklet var ungt?sägas vara. Här finns inte bara ambitionen att skriftligt fira Hudiksvallsföreningen Strands IF:s 100-årsjubileum 2001 utan även att förmedla stämningar och ge en bild av idrottens – och då i synnerhet friidrottens – ”betydelse för Hudiksvall i ett socialt sammanhang”. Lyckas då detta?
Ja, i viss mån, får man nog säga. Utseendemässigt är boken klart ovanlig för sin genre och i mina ögon är den tilltalande. Den liknar väl närmast en poesibok, där textmängden på varje sida är rätt sparsam, varigenom helhetsintrycket blir luftigt. En rad bilder på de lätt gultonade sidorna förstärker det nostalgiska intrycket. Små korta historier från Hudiksvall, Hälsingland och Sverige varvas om vartannat; anekdoter, resultat, en mängd klubbsånger och en lätt tecknad historisk bakgrund löper parallellt. Här finns flera smålustiga betraktelser och historier, som sammantaget stärker den vedertagna synen att allt var så mycket mindre allvarligt förr. Om ortens första provisoriska idrottsplats – med det underbart klingande namnet Kotorget – skrivs att man där hade problem med alla vagnar som lämnade hjulspår efter sig. När klubben vid ett tillfälle ordnade en fest för att inbringa inkomster anlitades en trollkonstnär som glömt att tala om att han bara hade åtta fingrar, varför hans insats också blev ett fiasko. Emellanåt ges direkt avslöjande detaljer av stort idrottshistoriskt värde, som att Gunder Hägg krävde jättesumman 6.000 kronor för att medverka i ett lopp i Hudiksvall.

Trots bokens förtjänster uppstår hos mig ändå en viss frustration – vilket oftast sker när man läser jubileumsskrifter – över alla intressanta spår som inte utreds vidare utan bara hastigt passerar revy. Exempelvis klargörs aldrig vilken klassbas Strand hade och hur den skilde sig från andra föreningar i orten. Det påpekas bara att klara spänningar fanns mellan föreningarna. Det antyds att kvinnoidrotten hade problem att slå igenom, men inte heller detta kommenteras djupare. Överhuvudtaget lyser konflikter med sin frånvaro. Detta är nu inte förvånande, då jubileumsskriften som genre – i första hand skriven av en kamrat för kamrater – inte är ett perfekt forum för kritik och uppgörelser. Sammantaget kan man därför inte heller påstå att Hudiksvallidrotten sätts in i ett socialt sammanhang. Däremot ges många utsökta stämningsbilder från förr. För idrottsvetenskapens del har denna och andra jubileumsskrifter sitt stora värde just för att de ger en snabb och färgrik ingång till olika föreningar. På så vis kan tips erhållas på klubbar som är intressanta att studera mer ingående.

Torbjörn Andersson 2003

Köp boken från Strands IFs kansli
Köp boken från Strands IFs kansli
Köp boken från Strands IFs kansli 
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.