Lokalfotboll på Malta

Torbjörn Andersson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Gary Armstrong & Jon P. Mitchell
Global and Local Football: Politics and Europeanisation on the Fringes of EU
212 sidor, inb.
Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Routledge Critical Studes in Sport)
ISBN 978-0-415-35017-4


Huliganismen och olika supporterperspektiv har länge dominerat den brittiska fotbollsforskningen. Under senare år har emellertid en ny trend tydligt kunnat märkas. Det handlar om frågor rörande fotbollens globalisering och hithörande analyser om identitetsaspekter. Kort sagt: Vad händer med fotbollen i de mindre länder som än mer än tidigare hamnat i fotbollsvärldens semiperiferi eller rentav periferi? Helt klart är att akademikerna haft hjälp av den mängd böcker som kommit ut på engelska (ofta skrivna av brittiska journalister) som behandlar olika länders fotbollskulturer. På så vis har den seriösa fotbollsanalysen, såväl den mer akademiska som den mindre akademiska, blivit alltmer global under 2000-talet. Analyserna börjar så smått att föras samman till en helhetsbild.

En förhållandevis lättläst akademisk bok i denna genre är socialantropologerna Gary Armstrongs och Jon P. Mitchells analys av fotbollen på Malta, Global and Local Football: Politics and Europeanisation on the Fringes of the EU från 2008. Man skulle kunna vara ironisk och fråga sig varför världen behöver en 200-sidig bok om fotbollen på Malta. Det är ju faktiskt svårt att tänka sig en uslare fotbollsnation i Europa (vilket på sitt sätt inte förvånar om man betänker att den officiella befolkningsmängden att plocka spelare ifrån bara är 340 000 personer). Nu framkommer snart att studien är riktigt intressant med många utvikningar av mer allmän art. Det visar sig att Malta utgör ett säreget exempel på en fotbollskultur som länge befunnit sig i ett spänningsfält mellan globala influenser och lokala förhållanden. Man har längre än andra nationer levt i den värld som innebär att den utländska TV-sända storfotbollen alltmer hotar att ta död på det lokala intresset för det inhemska seriespelet. Denna situation har annars först blivit mer problematisk för ett land som Sverige under senare år, när självföraktet för den på talang dränerade allsvenskan växt allt snabbare under påverkan av de ständigt uppdukade internationella fotbollssmörgåsbordet på TV.

En intressant aspekt med Malta är att fotbollen är djupt politiserad.

Hur ser då situationen ut på Malta? Ja, det intressanta är att den globala och lokala nivån bägge sedan länge lever i högönsklig välmåga. Den nationella nivån – i form av landslagsfotbollen – röner däremot ett svagare intresse. Maltas landslag var starkare förr, till exempel under 60-talet, varför engagemanget runt laget idag är svagt. Faktum är att många nog föredrar det engelska eller italienska landslaget. Det globala fotbollsintresset är närmast fanatiskt och det är nästan bara engelsk och italiensk fotboll som gäller. Manchester United har exempelvis själva sagt att de har ett speciellt förhållande till just Malta. En stor United-fanklubb har funnits på ön sedan 1959. En intressant aspekt med Malta är att fotbollen är djupt politiserad. Landet blev självständigt från Storbritannien först 1964 och den pro-brittiska kontra pro-italienska hållningen kan föras tillbaka på den politiska splittringen mellan arbetarpartiet (pro-britter) och konservativa nationalister (pro-italienska); folket står alltså delvis mot eliten i denna språkfråga. Vissa städer och stadsdelar har således sympatier som väger över åt endera hållet.Trots denna starka internationella utblick som finns på Malta, så existerar även en vital klubblagsfotboll med mycket starka rivaliteter mellan städer och stadsdelar, ofta av politisk art. Man har faktiskt haft inslag av proffsfotboll ända sedan 30-talet. Själva klubbfotbollen med dess starka passion, maktfullkomliga klubbpresidenter och inslag av mygel påminner mer om italiensk än engelsk fotboll. Publiksiffrorna kan uppgå till många tusen åskådare. Att kvaliteten på fotbollen är så pass låg har på sitt sätt varit en fördel, eftersom detta inneburit att få spelare värvats till utländska ligor. Som läsare blir man riktigt sugen på att se någon laddad match på ön. Om man skulle bege sig som turist till Malta skulle Armstrong och Mitchells studie faktiskt fungera väl som alternativ guidebok, inte minst för dess goda historiska avsnitt om landets generella utveckling.

Vad man nu kan förvänta sig av fotbollsforskningens framtid är fler försök till synteser över globaliseringens effekter på världsfotbollen. I slutändan skulle man önska att dessa studier resulterar i konkreta förslag på hur den ojämlika världsfotbollen lagstiftningsmässigt bättre bör balanseras upp, så att inte vissa stora klubbar och ligor dominerar på samma sätt som under senaste tioårsperioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Torbjörn Andersson 2010.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.