Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge

uk-flagIn English

Anne Tjønndal
Nord universitet, Bodø
Arve Hjelseth
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim
Verena Lenneis
Aalborg Universitet


Abstract

Skateboard har blitt mer populært i Norge og Nord-Europa de siste årene. Med den økende populariteten utfordres skateboardingens tradisjoner og identitet. I denne artikkelen benytter vi Guttmanns syv kjennetegn ved moderne idrett til å drøfte sportifiseringsprosessen skateboard gjennomgår i takt med aktivitetens økende popularitet. Empirisk tar artikkelen utgangspunkt i inkluderingen av skateboard i det Olympiske programmet for OL i Tokyo 2020, og hvordan dette har fremtvunget økt organisering og byråkratisering av skateboard i Norge. Dette studeres gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av et utvalg på 25 tekster som er strategisk valgt for å kunne undersøke norsk skateboards utvikling siden 1970-tallet. Analysen viser hvordan skateboard har gått fra å være en alternativ ungdomskultur, til en ulovlig aktivitet (1978-1989), til å bli gjenstand for store kommersielle mega-eventer som X-Games og OL. Videre viser vi hvordan inkluderingen av skateboard i OL har medført substansielle endringer i norsk skateboard, deriblant innlemming i Norges idrettsforbund og dannelsen av Norges første landslag i skateboard. Avslutningsvis peker artikkelen på hvordan sportifiseringsprosessen av skateboard bidrar til å skape et skille mellom skaterne, mellom de som aksepterer disse endringene og de som motsetter seg dem.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10 2019


Om författarna

ANNE TJØNNDAL (PhD sosiologi) er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, studiested Bodø. Til daglig underviser hun i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Hennes forskningsinteresser faller innen to overordnede tema: (1) idrett, sosial ulikhet og kjønn, og (2) innovasjon, teknologi og idrett.

ARVE HJELSETH er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han avla doktorgraden i sosiologi i 2006 på en avhandling om kommersialisering av norsk fotball. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet idrettstilskuere og sportfans, såvel som ulike aspekter ved sportifiseringsprosesser i idretten og den økonomiske logikkens innflytelse på idretten.

VERENA LENNEIS er idrætssociolog og arbejder som adjunkt på Aalborg Universitet, Danmark. Hendes forskningsinteresser omfatter køn i idræt, etniske minoriteters idrætsdeltagelse og ’lifestyle sports’. Hun har selv dyrket gadeidræt (footbag freestyle) i mange år.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.